Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Praktische Informatie

Praktische informatie

Praktische informatie

Leefregels

In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Wij willen er op wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat, mogelijk te maken. Wij noemen ze de (media-)wijze leefregels. 

Onze Leefregels

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging.

2. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel! We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!

3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.

4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt. 

5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals geluids- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.

6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.

7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.

8. We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-) sigaretten en drugs.

 

Lestijden

De VHS werkt met een rooster voor de onderbouwklassen (rooster A) en een rooster voor de bovenbouwklassen (rooster B). Op deze manier hebben alle leerlingen in de pauze voldoende ruimte om te kunnen genieten van alle faciliteiten in de kantine en op het schoolplein. De lestijden zien er als volgt uit:

Lestijden: klassen 1 en 2 

1e lesuur 08.15 - 09.05 uur
2e lesuur 09.05 - 09.55 uur
3e lesuur 09.55 - 10.45 uur

Pauze 10.45 - 11.00 uur

4e lesuur 11.00 - 11.50 uur
5e lesuur 11.50 - 12.40 uur

Pauze 12.40 - 13.10 uur

6e lesuur 13.10 - 14.00 uur
7e lesuur 14.00 - 14.50 uur
8e lesuur 14.50 - 15.40 uur

Lestijden: klassen 3 en 4 

1e lesuur 08.15 - 09.05 uur
2e lesuur 09.05 - 09.55 uur

Pauze 09.55 - 10.10 uur

3e lesuur 10.10 - 11.00 uur
4e lesuur 11.00 - 11.50 uur

Pauze 11.50 - 12.20 uur

5e lesuur 12.20 - 13.10 uur
6e lesuur 13.10 - 14.00 uur
7e lesuur 14.00 - 14.50 uur
8e lesuur 14.50 - 15.40 uur

 

Schoolvakanties en vrije dagen

Voor komend schooljaar is de volgende vakantieregeling vastgesteld:

Zomervakantie  
20 juli t/m 1 september 2024

Herfstvakantie  
26 oktober t/m 3 november 2024

Kerstvakantie  
21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie  
15 februari t/m 23 februari 2025

Goede Vrijdag 
18 april 2025

Tweede Paasdag  
21 april 2025

Meivakantie  
22 april t/m 4 mei 2025

Bevrijdingsdag
5 mei 2025

Hemelvaartsdag
29 mei 2025

Tweede Pinksterdag  
9 juni 2025

Zomervakantie  
12 juli t/m 24 augustus 2025

 

Kindpakket (financiële vergoeding)

In steeds meer gezinnen is er sprake van een laag inkomen van de ouder(s), waardoor kinderen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Denk aan meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of een verjaardagsfeestje vieren.

Er bestaan diverse financiële voorzieningen en vergoedingen voor deze gezinnen. Deze zijn te vinden in onze Schoolgids. Eén brengen we in het bijzonder onder uw aandacht: het Kindpakket. Via het kindpakket kunt u als ouder op eenvoudige wijze vergoedingen aanvragen voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren).

Hoe vraagt u deze vergoeding aan?
Volg de link die u leidt naar de website https://www.samenvoorallekinderen.nl/ Vul uw postcode in. Hierna verschijnt het kindpakket-aanvraagformulier van de gemeente waarin u woont.

Ziek melden

Graag vernemen we het van u als uw zoon/dochter wegens ziekte afwezig is. De ziekmelding dient bij voorkeur ’s ochtends voor negen uur plaats te vinden via telefoonnummer (0512) 582 345. Gebeurt de ziekmelding niet telefonisch, dan dient er bij terugkomst op school een briefje, getekend door één van de ouders/verzorgers, ingeleverd te worden bij onze administratie.

Indien uw zoon/dochter in de loop van een schooldag ziek wordt en graag naar huis wil, vraagt hij/zij dit aan de teamleider of in het stiltelokaal. Toestemming wordt pas verleend na overleg met de ouders/verzorgers.

Beter melden

Wanneer uw zoon/dochter weer beter is, dan ontvangen wij graag een herstelmelding ’s ochtends vóór 8.15 uur via telefoonnummer 0512) 582 345.

 

Bezoek aan tandarts, huisarts of specialist.

Graag vernemen we het van u als uw zoon/dochter wegens een bezoek aan tandarts, huisarts of specialist afwezig is. Gelieve dit eveneens via telefoonnummer (0512) 582345 aan ons door te geven, voorafgaand aan de afwezigheid. Gebeurt de melding niet telefonisch, dan dient er een briefje, getekend door één van de ouders/verzorgers, ingeleverd te worden bij onze administratie.

U kunt ook een email sturen naar verzuim.vhs@singelland.nl. Doet u dit alstublieft uiterlijk om 8.00 uur op de dag van het bezoek.
 

 

Verlof

Als u (bijzonder) verlof aan wilt vragen, dan kan dat door contact op te nemen met de teamleider van uw zoon of dochter.

 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Vakanties

Zomervakantie 
22 juli t/m 3 september 2023
 
Herfstvakantie 
21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023 

Kerstvakantie 
23 december 2023 t/m 7 januari 2024 

Voorjaarsvakantie 
17 februari t/m 25 februari 2024 

Goede Vrijdag 
29 maart 2024 

Tweede Paasdag 
1 april 2024 

Meivakantie 
27 april t/m 12 mei 2024 

Tweede Pinksterdag 
20 mei 2024 

Zomervakantie 
20 juli t/m 1 september 2024