Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Praktische Informatie

Praktische informatie

Praktische informatie

Leefregels

In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Wij willen er op wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat, mogelijk te maken. Wij noemen ze de (media-)wijze leefregels. 

Onze Leefregels

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging.

2. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel! We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!

3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.

4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt. 

5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals geluids- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.

6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.

7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.

8. We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-) sigaretten en drugs.

 

Lestijden

De VHS werkt met een rooster voor de onderbouwklassen (rooster A) en een rooster voor de bovenbouwklassen (rooster B). Op deze manier hebben alle leerlingen in de pauze voldoende ruimte om te kunnen genieten van alle faciliteiten in de kantine en op het schoolplein. De lestijden zien er als volgt uit:

Lestijden: klassen 1 en 2 

1e lesuur 08.15 - 09.05 uur
2e lesuur 09.05 - 09.55 uur
3e lesuur 09.55 - 10.45 uur

Pauze 10.45 - 11.00 uur

4e lesuur 11.00 - 11.50 uur
5e lesuur 11.50 - 12.40 uur

Pauze 12.40 - 13.10 uur

6e lesuur 13.10 - 14.00 uur
7e lesuur 14.00 - 14.50 uur
8e lesuur 14.50 - 15.40 uur

Lestijden: klassen 3 en 4 

1e lesuur 08.15 - 09.05 uur
2e lesuur 09.05 - 09.55 uur

Pauze 09.55 - 10.10 uur

3e lesuur 10.10 - 11.00 uur
4e lesuur 11.00 - 11.50 uur

Pauze 11.50 - 12.20 uur

5e lesuur 12.20 - 13.10 uur
6e lesuur 13.10 - 14.00 uur
7e lesuur 14.00 - 14.50 uur
8e lesuur 14.50 - 15.40 uur

 

Schoolvakanties en vrije dagen
Voor komend schooljaar is de volgende vakantieregeling vastgesteld:

Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 

19 februari t/m 27 februari 2022 

Goede vrijdag

15 april 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022 

Koningsdag  

27 april 2022 

Meivakantie 

23 april t/m 8 mei 2022 

Bevrijdingsdag 

5 mei 2022 (in meivakantie) 

Hemelvaart (en dag erna)

26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag 

6 juni 2022 

Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2022

 

Kindpakket (financiële vergoeding)

In steeds meer gezinnen is er sprake van een laag inkomen van de ouder(s), waardoor kinderen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Denk aan meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of een verjaardagsfeestje vieren.

Er bestaan diverse financiële voorzieningen en vergoedingen voor deze gezinnen. Deze zijn te vinden in onze Schoolgids. Eén brengen we in het bijzonder onder uw aandacht: het Kindpakket. Via het kindpakket kunt u als ouder op eenvoudige wijze vergoedingen aanvragen voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren).

Hoe vraagt u deze vergoeding aan?
Volg de link die u leidt naar de website https://www.samenvoorallekinderen.nl/ Vul uw postcode in. Hierna verschijnt het kindpakket-aanvraagformulier van de gemeente waarin u woont.

Ziek melden

Graag vernemen we het van u als uw zoon/dochter wegens ziekte afwezig is. De ziekmelding dient bij voorkeur ’s ochtends voor negen uur plaats te vinden via telefoonnummer (0512) 582 345. Gebeurt de ziekmelding niet telefonisch, dan dient er bij terugkomst op school een briefje, getekend door één van de ouders/verzorgers, ingeleverd te worden bij onze administratie.

Indien uw zoon/dochter in de loop van een schooldag ziek wordt en graag naar huis wil, vraagt hij/zij dit aan de teamleider of in het stiltelokaal. Toestemming wordt pas verleend na overleg met de ouders/verzorgers.

Beter melden

Wanneer uw zoon/dochter weer beter is, dan ontvangen wij graag een herstelmelding ’s ochtends vóór 8.15 uur via telefoonnummer 0512) 582 345.

 

Bezoek aan tandarts, huisarts of specialist.

Graag vernemen we het van u als uw zoon/dochter wegens een bezoek aan tandarts, huisarts of specialist afwezig is. Gelieve dit eveneens via telefoonnummer (0512) 582345 aan ons door te geven. Gebeurt de melding niet telefonisch, dan dient er een briefje, getekend door één van de ouders/verzorgers, ingeleverd te worden bij onze administratie.

 

Verlof

Als u (bijzonder) verlof aan wilt vragen, dan kan dat door contact op te nemen met de teamleider van uw zoon of dochter.

 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Vakanties

Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2022

Herfstvakantie
15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2023

Tweede Paasdag
10 april 2023

Koningsdag
27 april 2023

Meivakantie
23 april t/m 7 mei 2023

Bevrijdingsdag
5 mei (in de meivakantie) 2023

Hemelvaart (en dag erna)
18 mei en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag
29 mei 2023

Zomervakantie
22 juli t/m 3 september 2023