Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrondafbeelding

Disclaimer

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Ondanks de constante zorg en aandacht die Singelland besteedt aan de samenstelling van haar website is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Singelland kan er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Singelland is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

De websites van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door ons beheert, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.