Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Achtergrondafbeelding

Nieuwsoverzicht

solar
Geplaatst op 21-09-2020

We hebben een paar gekke maanden achter de rug door corona, maar tijdens deze periode hebben wij als Solar-team hard doorgewerkt. We hebben in tweetallen meerdere dagen per week bij de boot gewerkt om hem af te maken. Zo hebben we het elektrische circuit in elkaar gezet en hebben we een stuurinrichting bedacht om met behulp van katrollen te sturen.

Geplaatst op 21-09-2020

Het is u misschien al opgevallen dat het rooster er dit jaar anders ziet dan in andere jaren. Dit is niet zonder reden. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk eerste uren vrij te roosteren. Op die manier creëren we ruimte in het rooster om “corona-steunlessen” aan te bieden. Ondanks dat dit bij veel klassen gelukt is, kunnen we sommige steunlessen alleen aan het einde van de dag aanbieden.

Vanaf deze week worden de eerste steunlessen aan examenkandidaten aangeboden die tijdens de coronaperiode achterstanden hebben opgelopen. Omdat het examenjaar relatief kort is, hebben zij voorrang bij de steunlessen gekregen. Bij sommige vakken zijn de achterstanden niet zodanig dat er nu al extra steun aangeboden hoeft te worden. Die volgt dan eventueel na de herfstvakantie. 

Geplaatst op 21-09-2020

Behalve cijfers die meetellen voor het overgangsrapport, kunnen docenten bij leerlingen in de onderbouw ook een O, V of G  invoeren voor evaluatie van leerwerk, vaardigheden of opdrachten. In Magister verschijnen deze letters per vak in een aparte kolom. 
O staat voor onvoldoende, V voor voldoende en G voor goed. Deze beoordelingen tellen niet mee in het gewogen gemiddelde en daarmee ook niet voor het overgangsrapport. De ene docent zal meer gebruik maken van deze beoordelingen dan de andere.  

Geplaatst op 21-09-2020

Via Magister kunt u de voortgang van uw zoon of dochter volgen. Met ingang van dit schooljaar werken we met cumulatief cijferen, ook wel voortschrijdend gemiddelde genoemd. Het voortschrijdend gemiddelde is een gemiddelde van een bepaald aantal opeenvolgende getallen in een tijdreeks.

dlt
Geplaatst op 16-09-2020

'Het kersttoneel'... een begrip voor een ieder die op het Drachtster Lyceum zit of heeft gezeten. Het is dè voorstelling van het jaar voor en door onze eigen leerlingen die traditioneel in december werd gespeeld in de Lawei.