Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
ecole

Verbinding
De leerlingen uit vwo 5 waren via een videoverbinding bij de aftrap aanwezig. In de mediatheek van Het Drachtster Lyceum opende Sigrid Japenga, schoolleider havo 3-5, de bijeenkomst. Zij benadrukte dat verbinding het kernwoord van dit project is. Verbinding tussen voortgezet onderwijs, basisonderwijs en hogescholen en regio’s in verschillende landen. Kees Siderius van het IVN daagde de leerlingen uit na te denken over kringlooplandbouw. Hoe werkt dat? Hoe kan het beter? Wat weten mijn ouders ervan?

Samenwerking
Bert Colly van het aansluitingsnetwerk VO-HBO vertelde over het belang van het project en over de samenwerking tussen de scholen en de verschillende regio’s in Fryslân, Polen, Tsjechië en Slovenië. Tijdens dit project zullen de locaties Het Drachtster Lyceum en VO Surhuisterveen van OSG Singelland samenwerken met het Van Hall Instituut en met basisscholen in Harkema en Boelenslaan.

Creatieve blik van jongeren
Het officiële startschot werd gegeven door gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hij vertelde dat provinsje Fryslân de kringlooplandbouw onder de aandacht wil brengen. Hij laat zich adviseren door verschillende organisaties, en hij wil ook graag de creatieve blik van jongeren meenemen in het beleid. Daarom de opdracht aan de leerlingen om zich te verdiepen in kringlooplandbouw, op onderzoek te gaan en met eigen ideeën en oplossingen te komen. 

Friesch dagblad
Het Friesch Dagblad was bij de aftrap aanwezig en publiceerde een mooi artikel over het project. 

Meer informatie is te vinden op:
https://www.facebook.com/ECOLEProject/ 
https://www.ecoleproject.com/ 
 

ecole3

Klaas Fokkinga

ecole2

Kees Siderius

ecole4

Bert Colly