Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Waarom Het Drachtster Lyceum

Waarom Het Drachtster Lyceum?

 

"We dagen onze leerlingen graag uit om goed te presteren."

Wat bijzonder is aan onze school?

De combinatie van het oude en het nieuwe. We zijn al honderd jaar gewoon een goede school, we vinden discipline en doorzettingsvermogen heel belangrijk. Die ruggengraat past echt bij ons. Naast de focus op traditioneel presteren zijn we innovatief. We hebben een ontwikkelingsgericht team en we hebben uitstekende, vaak individuele begeleiding op leren leven en leren leren. Bij het laatste zetten we bijvoorbeeld bovenbouwleerlingen in voor de onderbouwleerlingen. Het gaat ons op Het Drachtster Lyceum om de juiste mix van oud en nieuw.

Voorlichtingsvideo

Topklas

Voor begaafde leerlingen uit groep 8 die op de een of andere manier hinder ondervinden van hun begaafdheid biedt de Topklas van Het Drachtster Lyceum iedere woensdagochtend een uitdagend programma. Je leert de Spaanse taal en maakt kennis met filosofie, techniek, journalistiek, sport en sterrenkunde. Bij die projectvakken maak je zelf, door samen te werken, een product. Als eindopdracht gebruik je Spaans om met jouw groepje een project over Zuid-Amerika te presenteren. Maar het belangrijkste product van de Topklas ben jij zélf! Je leert jezelf te ontwikkelen, komt erachter hoe jij leert, wat je sterke punten zijn, hoe anderen tegen jou aankijken en jij tegen anderen. 
 
De Topklas van Het Drachtster Lyceum heeft jaarlijks 15 plaatsen in de Topklas beschikbaar voor leerlingen van toeleverende basisscholen. De Topklas start in oktober (na de herfstvakantie) en gaat door tot begin juni.


De tegenstelling tussen het wat statige oude gedeelte in diverse wit- en grijstinten en de open, moderne nieuwbouw in vrolijke frisse kleuren, kan als symbolisch gezien worden voor onze visie op onderwijs.
 

Oudleerlingen vertellen over het kersttoneel

 

Het Drachtster Lyceum Theater

 

 

 


Voor wie?

Voor leerlingen die nieuwsgierig zijn en graag na de middelbare school verder willen leren aan een hbo of universiteit.

 


Onderwijsaanbod

Klas 1-5
havo, atheneum & gymnasium
 
Klas 6
atheneum & gymnasium


 Matrix Lyceum
havo & vwo passend onderwijs

Maak kennis met het Solar Team

Buitenschoolse Activiteiten
 

vlag uk

Cambridge English

Sinds een aantal jaren kunnen leerlingen in vwo 4 en vwo 5 op Het Drachtster Lyceum Cambridge English volgen met als doel het Cambridge certificaat te behalen. Het Cambridge certificaat is wereldwijd erkend en is vaak voldoende om een bepaald niveau van Engels aan te tonen waardoor extra toelatingstoetsen tot bepaalde studies of universiteiten niet meer nodig zijn.
Daarnaast kan het ook net dat beetje meer zelfvertrouwen geven wanneer leerlingen een, voor hen, vreemde taal moeten spreken.  
     
Op het Drachtster Lyceum bieden wij Cambridge English op Advanced niveau aan. Dit staat gelijk aan het ERK-niveau C1 (het op één na hoogste niveau van een taal). De leerlingen moeten laten zien dat ze de verschillende vaardigheden van de taal voldoende beheersen. 
     
Zo moeten ze op de eerste dag van de examens oefeningen doen op het gebied van woordenschat en grammatica, teksten lezen en daar vragen bij maken, luisteroefeningen maken en twee verschillende soorten teksten schrijven. Een dag later mogen ze laten zien dat ze ook de taal goed kunnen spreken in het mondelinge examen. 

Franse vlag

DELF Diploma

Al sinds 2015 bestaat op onze school de mogelijkheid om een wereldwijd erkend certificaat voor het Frans te behalen: het DELF-diploma. 
Je kunt meedoen op verschillende ERK-niveau´s (Europees ReferentieKader). Wij bieden op school aparte ondersteuning aan op niveau B1 en B2. Dit is het gevorderde niveau van een taal.


De leerlingen krijgen buiten de lessen extra uren les, door 2 speciaal hiervoor aangestelde docenten: mevrouw Zomer (Française) en meneer Oosterom (student Frans).
Naast het feit dat dit certificaat van grote internationale waarde is, is er nog een meerwaarde: de leerling moet uit zijn comfortzone stappen door gesprekken te voeren met onbekende Fransen.


Om dit diploma te behalen tonen de leerlingen hun niveau aan door een Frans opstel te schrijven zonder woordenboek, een geluidsfragment van 12 minuten te beluisteren en daarna vragen hierover te beantwoorden, enkele krantenartikelen te lezen en weer vragen te beantwoorden.
Dit eerste  gebeurt in een examensetting met een surveillant. Al het werk wordt opgestuurd en nagekeken door een groep examinatoren.
Enkele dagen later, altijd op een zaterdag, volgt het mondelinge onderdeel. Dan wordt deze vaardigheid dus getest door het voeren van een gesprek met twee (voor de leerlingen onbekende) examinatoren. 
 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Mediawijsheid

Nationaal keurmerk Mediawijsheid

 

Uitdagende lessen

In een sfeer van leren en presteren

Met begeleiding wanneer je het (even?) nodig hebt

Met gebruik van Chromebook

Rookvrije school

Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk. Daarom één van de eerste scholen met een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens op het schoolterrein gerookt worden, dus ook niet buiten op het schoolplein. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten binnen en buiten schooltijd.
 

Schoolgids

Beste ouder/verzorger, 
Hier ontdekt u alles wat u over Het Drachtster Lyceum weten wilt

Bekijk hier onze schoolgids

Gezonde schoolkantine

Gezonde schoolGezonde Schoolkantine: Gouden schaal 2019