Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
diplomering VHS

Je schooldiploma in ontvangst nemen is altijd bijzonder maar voor vmbo kb-leerlingen van De Zwaai in Drachten is het extra bijzonder! Zij hebben les gehad in het voortgezet speciaal onderwijs en dat betekent dat zij een iets andere leerroute hebben doorlopen dan hun leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs. De leerlingen van De Zwaai volgden een deel van de lessen op hun eigen school voor gespecialiseerd onderwijs en gingen voor de profielvakken naar het regulier onderwijs op Singelland aan de Van Haersmasingel (VHS).
Vier kb-leerlingen hebben daar hun examens voor de praktijkvakken gedaan en deden op De Zwaai staatsexamen in de theorievakken. De certificaten die ze voor de staatsexamens halen, in combinatie met de behaalde praktijkexamens staan gelijk aan een vmbo-diploma en worden door DUO ook zo erkend. En dat is geweldig voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs omdat dat tot voor kort nog niet het geval was en zij het onderwijs doorliepen zonder daarvoor aan het einde een diploma te krijgen.
Op woensdagavond 12 juli 2023 was het zover: de leerlingen van de VHS, en dus óók de
leerlingen van De Zwaai kregen hun (praktijk)diploma.

Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant waren ook aanwezig:

Lees hier het hele artikel
Lees hier het interview met Andrea
Lees hier het interview met Saffier
 

De Zwaai in Drachten is een school van RENN4 en verzorgt onderwijs voor leerlingen van 12-18 jaar die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren en gedrag. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met OSG Singelland, school voor regulier voortgezet onderwijs in Drachten, om elke leerling toekomstperspectief te bieden en leerlingen zoveel mogelijk mee te laten draaien in ‘gewoon’ onderwijs. Want dat is voor jongeren zo belangrijk: meedoen met leeftijdsgenoten, niet uit de toon vallen en vooral kansen creëren voor de toekomst. De samenwerking tussen het gespecialiseerd onderwijs van De Zwaai en het regulier onderwijs van OSG Singelland VHS is vijf jaar geleden gestart en wordt steeds verder uitgebreid. Waar eerst alleen kb-leerlingen van De Zwaai een diploma konden halen, wordt er nu gewerkt aan dezelfde mogelijkheden voor vmbo-leerlingen op bb- en tl-niveau. Een ontwikkeling die hard nodig is om tot inclusief onderwijs te komen en leerlingen gelijke kansen te bieden.