Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Praktische Informatie

Praktische informatie

Ziek en beter melden

Een ziekmelding dient bij voorkeur ‘s morgens vóór 08.15 uur plaats te vinden. De ziekmelding moet telefonisch plaatsvinden via telefoonnummer (0511) 46 02 10. Bij terugkomst moet een door een ouder/verzorger getekend briefje worden ingeleverd bij de administratie met daarop vermeld de dagen dat de leerling ziek is geweest. Bij de ziekmelding kunnen ook afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld het doorgeven van huiswerk.

Kijk voor meer regels over te laat komen, ziek zijn en vrij vragen in de schoolgids die je kunt downloaden via het kopje schoolgids! 

Leefregels

In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Wij willen er op wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat, mogelijk te maken. Wij noemen ze de (media-)wijze leefregels. 

Onze Leefregels

 1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel!
   
 2. We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
   
 3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
   
 4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt.
   
 5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals geluids- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
   
 6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
   
 7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
   
 8. We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-) sigaretten en drugs.

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Ziekmelden?

Laat je ouders contact opnemen

Contact opnemen

Schoolgids

Hier leest u alles wat u over Singelland Burgum wilt weten!

Bekijken