Overslaan en naar de inhoud gaan
Achtergrond

Nieuwsoverzicht

Geplaatst op 23-04-2020

VO-scholen met aanpassingen naar verwachting per 2 juni open

Gisteravond heeft onze minister-president tijdens de persconferentie aangegeven dat de verwachting is dat de scholen voor voortgezet onderwijs -met een aantal aanpassingen- vanaf dinsdag 2 juni weer open kunnen gaan.

Geplaatst op 08-04-2020

Zak-slaag-regeling bekend

Vanmiddag is de zak-slaag-regeling door het ministerie van onderwijs bekend gemaakt. Ook heeft minister Arie Slob aangegeven dat scholieren die geslaagd zijn dat op donderdag 4 juni kunnen vieren. Minister Slob heeft die datum bekendgemaakt als landelijk moment. 

De scholen van OSG Singelland informeren de examenkandidaten en hun ouders hierover.
Zie ook op www.vo-raad.nl en www.nos.nl

De zak-slaag-regeling blijft nagenoeg hetzelfde, maar is op één punt aangevuld.
Omdat de centrale eindexamens voor middelbare scholieren dit jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus, moeten scholen op basis van schoolexamens beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. De schoolexamens zijn de toetsen die al eerder in het jaar worden afgenomen. Ze tellen normaal gesproken voor de helft mee voor het centrale examen.

Om te bepalen of iemand is geslaagd, is er een regeling uitgewerkt. Normaal gesproken mogen leerlingen maximaal één cijfer vijf voor een van de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde hebben, en maximaal één 5 en één 4 op de eindlijst. Ook moeten scholieren gemiddeld voor alle vakken op het centraal examen een voldoende (5,5) hebben. Nieuw is dat die laatste regel komt te vervallen.

Ook mogen leerlingen normaal gesproken maar één centraal examen herkansen. Omdat er dit jaar geen centraal examen en dus geen herkansingen kunnen plaatsvinden, komen er 'resultaatverbeteringstoetsen'. Deze worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50 procent mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval blijft het eerder behaalde cijfer staan. Een leerling mag voor twee vakken zo'n toets afnemen in plaats van één.

Singelland ging door

Een terugblik op het afgelopen, bijzondere Singelland schooljaar 2019-2020. Kijkt u met ons mee?
 

Singellan ging door video

 

Bekijk de video