Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Vragen

Veelgestelde vragen

Ziek en beter melden

1. Mijn kind is ziek. Bij wie moet ik dit melden?

Als een leerling afwezig is/zal zijn door ziekte, bezoek aan een dokter, tandarts, ziekenhuis e.d. dienen de ouders/verzorgers de school bij voorkeur vooraf maar in ieder geval zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen (tel. (0512)571020). Voor afwezigheid anders dan om bovengenoemde redenen dienen ouders/verzorgers minimaal 4 weken van tevoren via het aanvraagformulier “extra verlof” toestemming te vragen aan de teamleider. Bij een langere periode van ziekte neemt de mentor contact op, o.a. om afspraken te maken om een mogelijke leerachterstand zoveel mogelijk te beperken. Elke schooldag start om 08.20 uur en eindigt om 16.10 uur. Het lesrooster en overige activiteiten bepalen de invulling van de dag. Dit kan dus naast lessen ook hulplessen, excursies, inhaaltoetsen en disciplinaire maatregelen betreffen. Leerlingen moeten er dus rekening mee houden dat ze pas na 16.15 uur afspraken maken/verplichtingen aangaan, dit om problemen te voorkomen.  

2. Wat moet ik doen als mijn kind na ziekte weer naar school gaat?

U kunt dit zelf telefonisch melden via nummer (0512)571020. Uw kind kan zichzelf ook weer beter melden bij de leerlingenadministratie. 

Bevorderingsnormen

1. Wanneer gaat mijn kind over? Wat zijn de bevorderingsnormen?

Bekijk hier de bevorderingsnormen.

Verlof

1. Kan mijn kind buiten de vakanties om ook vrij krijgen?

Bekijk hier de informatiefolder Verlof aanvragen.

Magister

1. Waar vind ik de behaalde cijfers?

Alle cijfers worden in Magister genoteerd. 
Alle nieuwe leerlingen en ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen een inlogcode om in te loggen op Magister. 
Klik hier voor Magister 6

Schoolzaken

1. Waar vind ik het jaarrooster?

Het jaarrooster vind je hier

2. Wat zijn de kosten van de leermiddelen?

De kosten van de leermiddelen zijn opgenomen in de schoolgids. 

3. Wat betekenen alle afkortingen?

Lijst met onderwijsafkortingen

(S)BAO        (Speciaal) Basisonderwijs
B/K               Basis/Kader
BWI              Bouw, Wonen en Interieur
CITO            Centraal Instituut Toetsontwikkeling
D&P             Dienstverlening en Producten
E&O             Economie en Ondernemen
HBR             Horeca, Bakkerij en Recreatie
ICT               Informatie-en communicatietechnologie
K/T               Kader/Theoretisch
LVS              Leerling Volgsysteem
LWO             Leerweg Ondersteuning
MBO            Middelbaar Beroepsonderwijs
MVI              Media, Vormgeving en ICT
OKR             Onderwijskundig Rapport
OOM            Onderwijs Op Maat
PIE               Produceren, Installeren en Energie
PRO             Praktijkonderwijs
PTA              Programma van toetsing en afsluiting
T/H               Theoretisch/HAVO
TL                 Theoretische Leerweg
VET              Verplichte Eindtoets
VMBO           Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VO                Voorgezet Onderwijs
ZW                Zorg en Welzijn

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.