Overslaan en naar de inhoud gaan

Klassenouders in gesprek met schoolleiding en ouderplatform

Title
gebouwdl

Sinds dit najaar werken we met in totaal achttien klassenouders die samen de ouders van dertien klassen uit de leerjaren 1 (brugklas), 2 en 3 van het Drachtster Lyceum vertegenwoordigen. De meeste klassen hebben één klassenouder, enkele klassen hebben twee. Voor een aantal klassen zoeken we nog een klassenouder. 

Ouders van leerlingen uit klas 1, 2 of 3 die zich bij de klassenouder van de klas van hun zoon of dochter aanmelden, kunnen zelf vragen of opmerkingen bij die klassenouder aandragen. Het gaat daarbij om vragen die thuis, als het ware aan de keukentafel, ter sprake komen, maar vaak onbeantwoord blijven. De schoolleiding beantwoordt die vragen tijdens de klassenouderbesprekingen, die ongeveer om de tien weken plaatsvinden. De klassenouders maken hiervan een verslag, dat ze delen met de aangemelde ouders van hun klas. 

Bij de bespreking van 3 december waren dertien klassenouders aanwezig. Wilt u weten wat er is besproken over de klas van uw zoon of dochter? U kunt zich in dat geval nog aanmelden bij de betreffende klassenouder. Diens e-mailadres staat in de brief die u eind oktober per e-mail heeft ontvangen. Heeft de klas van uw zoon of dochter nog geen klassenouder, maar zou u zelf die rol op zich willen nemen? In dat geval kunt u dat kenbaar maken via schoolleidingdl@singelland.nl.