Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
header
waarom BHS Gorredijk

Dit maakt de BHS Gorredijk 
nét even anders

Het duurzaamheidsplein als hart van de onderwijsvernieuwing
Sinds 2020 werkt BHS Gorredijk met een duurzaamheidsplein: een initiatief dat tot doel heeft vakken als Techniek, Groen en Technologie & Toepassing aan elkaar te verbinden, zodat er stimulerende en uitdagende leerroutes ontstaan. Deze rijke leeromgeving biedt een combinatie van theorie en praktijk, vaak met als basis opdrachten vanuit bedrijven of instellingen uit de omgeving. Op termijn worden ook de lespleinen voor de profielen Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn en ook de expressievakken en de moderne (vreemde) talen bij het duurzaamheidsplein betrokken.

Veilig schoolklimaat
Een school waar iedereen zich zelf kan en mag zijn, heeft belang bij heldere regels die door iedereen worden nageleefd. Eén van die regels is ‘telefoon thuis of in de kluis’ tijdens de lesuren; tijdens de pauze is telefoongebruik vanzelfsprekend toegestaan in kantine en op het schoolplein. Naast heldere regels vinden wij vroegtijdige signalering van eventuele leervertraging of gedrag dat het leren belemmert van groot belang. In ons SOT (schoolondersteuningsteam), bestaande uit collega’s vanuit diverse disciplines, bespreken wij leerlingen waarbij we dergelijke signalen vermoeden. Afhankelijk van het resultaat van de bespreking wordt het gesprek voortgezet met leerling, ouders, mentor en eventuele externe ondersteuners.

 

BHS Duurzaamheidsplein GorredijkModerne mediatheek
Wij zijn trots op onze mediatheek: een collega samen met een team van vrijwilligers biedt leerlingen volop kansen boeken te lenen en lezen die aansluiten bij hun interesse. In de mediatheek zijn ook boeken te vinden voor leerlingen met dyslexie en luisterboeken. De mediatheek biedt leerlingen ook de mogelijkheid in tussenuren aan de slag te gaan.

Ouders en ouderadviesraad
Een succesvolle schoolloopbaan vraagt inzet van drie partijen: natuurlijk de leerling en school, maar ook ouders spelen een cruciale rol. Op het niveau van de leerling geven we dit vorm middels driehoeksgesprekken: de leerling vertelt aan ouders en de mentor hoe het met hem/haar gaat, hoe de schoolprestaties zich ontwikkelen en waar de leerling trots op is. Op het niveau van de school hebben we een ouderadviesraad die de schoolleiding met gevraagd en ongevraagd advies terzijde staat. De inbreng van ouders leidt regelmatig tot nieuwe of aangescherpte inzichten die bijdragen aan de verbetering van ons onderwijs.

De BHS is de school waar je:

 ...samen leert                
Heterogene groepen 
In gemengde niveaugroepen werk je samen met andere leerlingen en docenten. In je leerproces speelt (leren) samenwerken in de tafelgroep in de klas een grote rol. 

...laat zien wat je kunt            
Talentontwikkeling 
We vinden het belangrijk dat jij je talenten kunt laten zien. Daarom heeft BHS Gorredijk een breed aanbod van vakken op verschillende gebieden. Zo ontdek je waar jouw talenten liggen.

...krijgt wat je nodig hebt        
Leerlingondersteuning
Op BHS Gorredijk kiezen we voor intensieve leerlingondersteuning. 
Dat betekent dat twee mentoren samen met jou kijken wat je nodig hebt. Je ziet de mentoren een aantal keren per week tijdens de mentorlessen en projecten. Als je extra hulp nodig hebt, dan zetten we het ondersteuningsteam in.

...jezelf kan en mag zijn
Veilig schoolklimaat
We vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt op school. Daarom besteden we in (mentor)lessen veel aandacht aan pestgedrag en het voorkomen ervan. We zijn een school waar ieder zichzelf mag en kan zijn, zodat jij je optimaal kunt ontwikkelen. Wij zien je. 

...keuzes maakt als het jou past    
Uitgestelde keuze 
We zorgen er voor dat je nog niet direct je studie- en/ of beroepskeuze hoeft te maken, maar pas als jou dat past. Dat betekent dat je breed kan worden opgeleid, en pas vanaf klas 3 gericht kiezen en in klas 4 je definitieve keuzes gaat maken. 

...jouw talent vindt            
Breed aanbod binnen en buiten school  
Je krijgt een breed aanbod aan vakken, zodat jij kunt ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. We zorgen ervoor dat je zowel binnen als buiten de school kunt leren. Zo kun je al je talenten onderzoeken en uiteindelijk vinden!

Schoolregels
BHS Schoolregels

Bekijken