Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
header
Organisatie

Bestuurder

De leiding van onze scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar via het secretariaat op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 in Drachten, telefoon (0512) 75 03 59.

 

Schoolleiding

Mw. J. Smit, mw. H. Hansma, mw. E. Brouwer, mw. N. Boven (schoolleiding a.i.)

Teamleiders

Klas 1 en 4
Mevr. E. Brouwer
e.brouwer@singelland.nl

Klas 2 en 3 
Mevr. N. Boven
n.boven@singelland.nl

De schoolleiding is bereikbaar op telefoonnummer (0513) 46 34 55.

Raad van Toezicht

Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag (de Raad van Toezicht) is in handen van een stichting. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van Smallingerland.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. T.H. Haseloop-Amsing
Mevr. A. Janssen
Dhr. Drs. E. Vriesen
Dhr. O. van der Galiën
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen

Correspondentieadres Raad van Toezicht:
Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten

Decanen

Wat doet een schooldecaan?
- Helpt leerlingen bij het kiezen van de "loopbaan".
- Helpt leerlingen bij het kiezen van een vakkenpakket.
- Helpt leerlingen bij het kiezen van vervolgonderwijs
- Geeft ouders en leerlingen informatie.
- Vraagbaak voor mentoren, leerlingen en ouders.
- Onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs.


Mevr. E. van der Wal e.vanderwal@singelland.nl
Decaan basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Dhr. C. Veldman c.veldman@singelland.nl
Decaan gemengde theoretische leerweg

 

Ouderadviesraad

Visie Ouderadviesraad

De Ouderadviesraad sluit zich aan bij de missie en visie van de BHS Gorredijk en stelt zich verbindend, betekenisvol en ontwikkelingsgericht op om leerlingen een fijne middelbare schooltijd te kunnen laten hebben. De Ouderadviesraad ondersteunt de uitgangspunten van de school. Vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit wil de Ouderadviesraad een onmisbare partner zijn voor leerlingen, docenten, ouders en de directie.

Doelen Ouderadviesraad

- De Ouderadviesraad behartigt de belangen van de ouders en van leerlingen.
- De Ouderadviesraad is de verbindende schakel tussen ouders en school.

De raad draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school. Voor meer informatie of vragen kun je terecht op het volgende e-mail adres: ouderraad@bhs.frl

Nieuwe ouders gezocht

Wij zoeken nieuwe ouders voor de Ouderadviesraad van BHS Gorredijk! Heeft u belangstelling? Meldt u dan via ouderraad@bhs.frl

Een actieve Ouderadviesraad biedt een school een prachtig platform voor de dialoog met de ouders en verzorgers van de leerlingen. Voor de ouders en verzorgers geeft het lidmaatschap van de raad de kans mee te praten over de school en een kijkje te nemen in haar keuken. De BHS loopt voorop in vernieuwingen van onderwijs en ziet de ouderraad hierin als klankbord.

De verkiezing van de leden van de Ouderadviesraad vindt, wanneer nodig, jaarlijks plaats tijdens een gezamenlijke vergadering van de ouders/verzorgers van de leerlingen van de BHS. De Ouderadviesraad vergadert minimaal vier keer per jaar om te praten over de meest uiteenlopende schoolzaken. Deze vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur in samenwerking met minimaal één lid van het managementteam van de school.

Goed om te weten: De Ouderadviesraad is géén formeel orgaan. De Ouderadviesraad is een klankbordgroep waarin de dialoog tussen school en ouders/verzorgers plaatsvindt. Het is een platform om ideeën af te stemmen. Wilt u meepraten over het volgen van procedures of processen, dan kunt u zich beter beschikbaar stellen voor de oudergeleding van de MR. Ouders die zitting nemen in de MR, kunnen daarom niet zitting nemen in de Ouderadviesraad en vice versa.

In een helder document heeft de Ouderadviesraad o.a. de werkwijze, het doel en de taken beschreven. Dit document kunt u via onze website bekijken: huishoudelijk reglement OR 2017 Heeft u belangstelling om in de Ouderadviesraad zitting te nemen, dan zijn we daar uiteraard erg blij mee. Ouders kunnen contact zoeken met de Ouderadviesraad via ouderraad@bhs.frl  U kunt u via dit mailadres ook aanmelden als verkiesbaar ouderadviesraadslid.

 

Medezeggenschap

Op basis van het aantal leerlingen van de school kent de medezeggenschapsraad (MR) twaalf zetels. Het personeel van de school bezet daarvan vijf, terwijl de overige zeven zetels worden ingenomen door de ouders en de leerlingen. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar voltallig; de personeelsgeleding komt om de week bij elkaar. De volgende personen maken deel uit van de MR:

Personeel
- Mevr. C. Novak (voorzitter)
- Mevr. B. Sikkema
- Dhr. S. Hoekstra
- Mevr. B. Visser
- Dhr. D. van Gog

Ouders
- Dhr. B. Bij de Leij
- Dhr. H. Berga

Leerlingen
- Leerjaar 2: Deon Rooks en Jesper Minkes
- Leerjaar 3: Jitse Hofstra en Amerins de Haan
- Leerjaar 4: Rianne van der Dam en Chris Schippers

Hieronder vindt u het medezeggenschapsreglement. 

Medezeggenschapsreglement

Administratie

Singelland BHS Gorredijk

Hendrik Ringenoldusstrjitte 3,
8401 PV Gorredijk
Tel. (0513) 46 34 55
Mail: info.bhs@singelland.nl

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling