Overslaan en naar de inhoud gaan

Belang van techniek
Jeljer Zijlstra, docent aardrijkskunde en techniek aan Het Drachtster Lyceum, vertelt gepassioneerd over het belang van het project: ‘Nu met de energietransitie merk je hoe belangrijk het is om goed opgeleide technische mensen te hebben. De energietransitie, duurzaamheid, techniek, hands-on mentaliteit en werkgelegenheid zijn nauw met elkaar verbonden. Het één lukt niet zonder het ander. Het is belangrijk dat er meer leerlingen kiezen voor technische profielen en opleidingen en enthousiast worden binnen het technische speelveld. Er zijn talloze prachtige beroepen waar men geen weet van heeft. Met dit project proberen we leerlingen te enthousiasmeren, maar ook het professionaliseren van docenten techniek. Denk hierbij aan robotica, maar ook aan bijvoorbeeld drones, maar ook aan de ommezwaai van verbrandingsmotor naar elektrisch. Onze M&T opleidingen in Surhuisterveen en PRO Drachten zullen ook steeds meer te maken krijgen met elektrische auto's.’ 

Samenwerking
Samenwerking is daarbij belangrijk. Jeljer: ‘We kunnen veel van elkaar leren voor wat betreft kennis en vaardigheden. Daarnaast kunnen we ook goed gebruik maken van de faciliteiten die op de verschillende scholen beschikbaar zijn. Ook binnen Singelland kunnen we daar veel winst uit halen.’ Op de vraag of Het Drachtster Lyceum er ook voordeel bij heeft antwoordt Jeljer positief: ‘Er zijn tal van mogelijkheden voor samenwerking. Bijvoorbeeld in de rol van opdrachtgever. Dat leerlingen van onze school iets ontwerpen en het op een andere school kunnen (laten) maken. In eerste instantie denk je dan aan het vak techniek, maar je zou ook bij Nederlands gedichten kunnen laten maken en die laten uitfrezen in metaal of hout op Singelland VHS.’

Extern opdrachtgeverschap
Het opdrachtgeverschap beperkt zich niet tot de scholen. ‘We willen veel meer samenwerken met bedrijven, overheden en andere organisaties. Zij kunnen onze leerlingen opdrachten geven die met behulp van onze kennis en vaardigheden kunnen worden uitgevoerd. Daar valt voor alle partijen nog veel winst te behalen. Ook de ouders en verzorgers van onze leerlingen vormen een groot netwerk dat we in zouden willen zetten.’ 

Motiverend
Theorie kan niet zonder praktijk en praktijk niet zonder theorie. Het gebruik maken van het geleerde in de praktijk werkt motiverend. Jeljer: ‘Je merkt hoe motiverend het werkt om het geleerde in de praktijk uit te voeren. Dat zien we ook bij ons solarteam. Die betrokkenheid, zelfsturing en motivatie werkt ook door bij andere vakken. En stel je voor dat je met een groep leerlingen een competitie met drones kunt doen. Daarvoor hoef je ze niet te motiveren.’ 

Kwartiermaker
‘We zijn met dit landelijke project eigenlijk kwartiermaker voor techniek’, besluit Jeljer. We willen activiteiten ontplooien en reuring maken. Zo hebben we onlangs binnen Singelland een interactieve ouderavond voor de technische richtingen georganiseerd en hebben we een bedrijfsbezoek naar de timmerfabriek van VDM.’ Meer informatie over het Techniek Expertise Centrum is hier te vinden. Bent u geïnteresseerd in dit project, wilt u meer informatie of heeft u een mooie opdracht voor de leerlingen, neem dan contact op Jeljer Zijlstra via j.zijlstra@singelland.nl