Overslaan en naar de inhoud gaan

Directeur van praktijkschool De Venen, Ewoud Stadman: “De wens om het schoolterrein aan te pakken was er al een tijd. We hebben de samenwerking met de gemeente en de buurt gezocht. Dat kwam mooi samen omdat er een project ‘gezonde buurt’ was gestart in de aangrenzende wijk, De Venen.” Het resultaat is nu dat het schoolterrein en de openbare ruimte richting de wijk De Venen natuurlijk in elkaar overvloeien. Dat was ook de opzet. “Het is niet alleen een plek voor tijdens schooluren,” benadrukt Afian Stornebrink, directeur (a.i.) van praktijkschool De Ring. “ook in de avonden en weekenden is het een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten. We krijgen veel positieve reacties, ook van omwonenden. Daarnaast is het voor leerlingen met groene vingers ook nog eens een kans om wat ze op school leren direct in de praktijk te brengen.” Samenwerking praktijkscholen van CSG Liudger en OSG Singelland

De praktijkonderwijsscholen van CSG Liudger en OSG Singelland hebben gezamenlijke huisvesting op De Ring in Drachten, waar ze beide nog hun eigen deel van de school hebben. Op 1 januari 2020 hebben de bestuurders van CSG Liudger en OSG Singelland een intentieverklaring ondertekend waarin zij uitspreken toe te willen werken naar één onderwijsvoorziening voor praktijkonderwijs in Drachten. Twee scholen, twee besturen, maar gezamenlijk onderwijs. De ambitie is op per 1 januari 2022 te kunnen spreken van PRO Drachten en op 1 augustus 2022 daadwerkelijk gezamenlijk het praktijkonderwijs te kunnen vormgeven.

Opening schoolterrein De Venen 2