Overslaan en naar de inhoud gaan

Corona nieuws | onderwijs op afstand tot 18 januari

Corona nieuws | onderwijs op afstand tot 18 januari

Het kabinet heeft besloten om vanaf woensdag 16 december 2020 de scholen in Nederland in ieder geval tot 18 januari 2021 grotendeels te sluiten, om zo verdere verspreiding van het coronavirus te beperken en kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen. 
De scholen van OSG Singelland gaan vanaf 16 december over op het verzorgen van online onderwijs. Onze leerlingen en ouders/verzorgers hebben hierover bericht ontvangen.

Scholen open voor bepaalde leerlingen
Voor bepaalde categorieën leerlingen wordt -zoals premier Mark Rutte gisteren aankondigde- tijdens de periode van de lockdown een uitzondering gemaakt. 
Singelland kiest ervoor om gedurende de eerste schoolweek in januari geen of zo min mogelijk leerlingen op de scholen te ontvangen om vanuit haar verantwoordelijkheid bij te kunnen dragen aan het terugdringen van het virus. Voor het praktijkonderwijs en dus voor praktijkschool De Venen geldt een uitzondering; deze leerlingen krijgen vanaf 5 januari onderwijs op school. 
De scholen zijn wel meteen of vanaf de tweede week open voor de volgende leerlingen en/of lessen om fysiek onderwijs te verzorgen:
* eindexamenleerlingen van de scholen van OSG Singelland
* de beroepsgerichte lessen in het vmbo voor welke klassen/leerlingen dit geldt is afhankelijk van de organisatiemogelijkheden (roostering) op de betreffende scholen. Leerlingen en ouders/verzorgers worden hier door de eigen school over geïnformeerd
* afname van toetsen in het voor- eindexamenjaar

Daarnaast is er opvang op school mogelijk voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie en leerlingen met ouder(s)/verzorger(s) in cruciale beroepsgroepen. In een lijst van de overheid staan deze cruciale beroepsgroepen vermeld, zie www.rijksoverheid.nl. Voor vragen kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de school van hun kind.
 
Onderwijs op afstand
We zijn goed voorbereid op het geven van lessen op afstand en doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan en er een succes van te maken. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via hun school meer informatie over het lesrooster en het onderwijs op afstand. Voor vragen kan altijd contact worden opgenomen met de betreffende school.
 
Tot slot
Het overgaan op online onderwijs betekent nogal wat voor onze leerlingen, ouders en medewerkers. We realiseren ons dat en we beloven dat we er echt alles aan zullen doen om er onder de omstandigheden toch een succes van te maken en oog voor elkaar te houden.
Aan goed onderwijs gaat een goede organisatie vooraf. Het gaat dan niet alleen om het aanbieden van de stof en het afnemen van toetsen maar juist ook om de zorg en begeleiding van onze leerlingen. Hoewel de scholen van OSG Singelland goed zijn voorbereid op online lesgeven, zal de week voor de kerstvakantie toch ook in het teken staan van de organisatie van het onderwijs voor de periode vanaf woensdag tot en met 19 januari a.s. Als ouders en school kunnen we de komende periode veel voor elkaar betekenen. Ouders/verzorgers worden door de school van hun zoon of dochter geïnformeerd hoe het er allemaal precies uit gaat zien en bij wie zij terecht kunnen voor vragen en zorgen. 

We wensen alle medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen -ondanks de lockdown en de corona maatregelen- fijne feestdagen toe, maar bovenal een gelukkig en gezond 2021.


Pieter Schram
Voorzitter College van Bestuur