Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuurlijke fusie OSG Singelland en Burgemeester Harmsma School per 1 augustus een feit

fusie BHS

Succesvolle besturenfusie
Gezien de demografische krimp kan met de fusie gezorgd worden voor het behoud van de diversiteit van het gezamenlijk onderwijsaanbod en de keuzevrijheid van ouders en leerlingen, alsmede voor het behoud van de werkgelegenheid van het personeel in de regio.
Het fusieproces tussen nu nog de Burgemeester Harmsma School en straks de BHS Gorredijk en OSG Singelland is los van alle formaliteiten en wat er gewoon goed geregeld en afgesproken moet worden, vooral heel inspirerend geweest en
de scholen zijn een hele goede match gebleken
”, aldus Pieter Schram, bestuurder OSG Singelland. Directeur/bestuurder Jolida Voetelink van de Burgemeester Harmsma School sluit zich hierbij aan: “Met de fusie is het voortbestaan van de Burgemeester Harmsma School gewaarborgd. Onze overheadkosten kunnen we nu gaan delen met Singelland
waardoor er meer geld beschikbaar is voor onderwijs. Dat maakt dat we ons brede onderwijsaanbod kunnen blijven realiseren wat zonder fusie veel minder gemakkelijk zou zijn. Bovendien biedt de fusie met Singelland ons de kans onze eigen visie op onderwijs te behouden
.”

De fusie brengt ook met zich mee dat zowel kennisuitwisseling als onderwijsontwikkeling gemakkelijk kan plaatsvinden, stellen Jolida Voetelink en Pieter Schram: “Aan goed onderwijs gaat een goede organisatie vooraf en schaalgrootte stelt je naast versterking van kennis en expertise in staat om de bedrijfsvoering efficiënter in te richten. Daarmee speel je middelen vrij die aan onderwijs besteed kunnen worden. Dat is ook de doelstelling van deze fusie: een duurzaam aanbod en het bieden van keuzes in goed thuisnabij onderwijs.”

Luister ook naar het interview met Jolida Voetelink op Omrop Fryslân op woensdag 7 juli. Het interview start op 23.30 minuten.