Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Organisatie ISK

Organisatie

Locatiedirecteur

De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de ISK. Hij zorgt ervoor dat alle medewerkers hun taken naar behoren uitvoeren en heeft het totaaloverzicht van alles wat er op school gebeurt. Voor ouders en verzorgers is hij niet het eerste aanspreekpunt: dat zijn de mentoren. Alleen in bijzondere gevallen treedt hij direct in contact met leerlingen en ouders of verzorgers. Een gesprek met de directeur kan door ouders of verzorgers wel altijd worden aangevraagd. De directeur is de heer Reinald Gerbenzon.

Administratie

Zowel leerlingen als ouders hebben regelmatig te maken met de administratie/ receptie. Bijvoorbeeld wanneer een adreswijziging doorgegeven moet worden.

Op de administratie:

  • Worden formulieren voor de kinderbijslag ingevuld;
  • Kunnen schoolverklaringen worden gevraagd;
  • Moeten afmeldingen / absentie worden doorgegeven.

Op de administratie van ISK Drachten werken Rink Helfferich en Christina Boomgaerden. In Heerenveen werkt Alie Koopmans.

 

Medezeggenschap

Leerlingenraad ISK
De ISK heeft een eigen leerlingenraad die de belangen van de leerlingen behartigt. In de raad zitten leerlingen uit de verschillende klassen. Eén keer per maand komt de groep bij elkaar om over verschillende onderwerpen te vergaderen. Regelmatig is er overleg met de locatiedirecteur. De leerlingenraad denkt ook mee over de invulling van de activiteiten. De leerlingenraad is belangrijk om de mening van alle leerlingen op de ISK door te geven. Elk schooljaar is er een nieuwe leerlingenraad. Voor meer informatie kun je terecht bij Chiman Karim.

Locatieraad
ISK heeft een locatieraad. In de locatieraad worden besluiten genomen over zaken die betrekking hebben op de betreffende locatie. In de raad zitten medewerkers, een vertegenwoordiger van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de locatie. De vergaderingen zijn openbaar.

"We bieden universele kennis en vaardigheden waarmee leerlingen overal in de wereld hun voordeel kunnen doen."

Locatiedirecteur Reinald Gerbenzon