Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Waarom ISK?

Waarom ISK?

Waarom ISK?


Internationale Schakelklas van Singelland is een openbare school. Dit betekent dat iedereen welkom is op onze school, ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht of levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn voor ons onacceptabel.
 
De ISK heeft als doel anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar te schakelen naar vormen van regulier voortgezet onderwijs of Regionale Onderwijs Centra (ROC). In Drachten zijn er ook zogenaamde 18+ klassen met jonge statushouders tussen 18 en 25 jaar die vervolgonderwijs gaan volgen op het mbo of begeleid worden naar werk.
Dit betekent dat wij de leerlingen onderwijzen in zowel de Nederlandse taal als de Nederlandse gebruiken en gewoonten, zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Waarom ISK?

Ook de andere gebruikelijke vakken staan bij ons op het lesrooster, zoals Engels, wiskunde, sport en ICT. Iedere leerling heeft een eigen uitstroomprofiel en wordt op maat bediend om door te stromen naar het Nederlandse reguliere onderwijs en om bagage mee te krijgen om weerbaar en vaardig te zijn. Zodoende kan hij zich staande houden in elke samenleving waarin hij tijdens zijn leven terechtkomt. Op de ISK zitten leerlingen uit alle delen van de wereld. Van Colombia tot China en van Afghanistan tot Eritrea.

Activiteiten

ISK activiteitenSchoolreis
Ieder jaar wordt tenminste één schoolreisje voor de hele school georganiseerd. De bestemming wordt in overleg met de leerlingenraad van ISK bepaald. Leerlingen die aantoonbaar afwezig zijn gedurende de schoolperiode worden uitgesloten van de schoolreis (e.e.a. in samenspraak met ouder(s), voogd en/of mentor).

Sportactiviteit
Gedurende het schooljaar worden er diverse sportactiviteiten georganiseerd, zoals een voetbaltoernooi, schaatslessen of kanovaren.

Talenturen
Elke donderdagmiddag zijn de talenturen. Leerlingen kiezen een activiteit die zij gedurende een blok van ongeveer acht weken willen gaan volgen. Deze lessen hebben betrekking op verschillende disciplines, zoals hout- en metaalbewerking, textiel, autotechniek, koken, journalistiek, zwemmen of dansen. 

Rots en water
De training Rots & Water helpt een geselecteerde groep leerlingen bij het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, zelfbeheersing, een respectvolle omgang met mensen om hen heen en met zichzelf. Bij deze training wordt aandacht besteed aan emoties zoals boosheid, angst en verdriet. De leerlingen worden getraind om deze emoties te herkennen bij zichzelf en bij de ander. Ook leren ze om hun emoties onder controle te krijgen en tijd te nemen om te kiezen voor een goede reactie. De training bestaat uit ca. 20 lessen en wordt 1 uur per week gegeven in een reguliere klas, door gecertificeerde docenten.

 

Ontdek alles wat u wilt weten over de ISK!

Bekijk onze schoolgids

Onze (media-)wijze leefregels zijn bedoeld om plezierig met elkaar samen te leven, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen centraal staat

Missie en visie


De ISK is een multiculturele school. De leerlingen verschillen niet alleen in nationaliteit, maar ook in leeftijd, onderwijsachtergrond en toekomstperspectief. De ISK wil een veilige school zijn, waarbinnen leerlingen zich kunnen ontwikkelen en kunnen werken aan hun toekomstperspectief, daarbij rekening houdend met hun specifieke omstandigheden.

Pedagogisch handelen vormt de kern van het onderwijs op de ISK. De ISK leerling wordt ’op maat’ bediend om door te stromen naar het Nederlandse reguliere onderwijs en om bagage mee te krijgen om weerbaar en vaardig te zijn. Zodoende kan hij zich staande houden in elke samenleving waarin hij tijdens zijn leven terechtkomt.

We hebben voor de vakantie vaak een schoolfeest

Ali Hassan - leerling ISK