Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
pws

Het is elk jaar mooi om te zien hoe goed voorbereid de leerlingen zijn op de PWS-markt. Bij een enkeling is het last-minute werk, maar zodra de markt van start gaat is iedereen klaar om bevlogen te presenteren, of enthousiast antwoord op vragen te geven. Opvallend was het breed scala aan onderwerpen en vernieuwende onderzoeken, die weer als basis kunnen dienen voor vervolgonderzoeken. Een rondgang langs de kraampjes leerden ons onder andere over hoe AI onderwijs zal gaan beïnvloeden, welke nudges het beste werken, wat de invloed is van statiegeld op het inleveren van blikjes en flessen, hoe sporten het denkvermogen positief beïnvloedt, hoe algen deel kunnen zijn van de energietransitie, welke invloed muziek op emoties heeft en hoe je aardbevingsbestendig kunt bouwen. Maar ook waren er onderzoeken naar de verandering van taal, zowel in het Nederlands als in het Fries, hoe je met nudges scholieren gezondere keuzes kunt laten maken, vulkanisme in de Eifel, de zorgelijke vergrijzing die Friesland staat te wachten met daarbij de mogelijke oplossingen dat op te vangen en nog velerlei aan onderwerpen.  

Beste profielwerkstukken 2024
Toen de PWS-markt bijna ten einde was verzamelde iedereen zich in het atrium. Na een mooi dankwoord aan de examenleerlingen van Michelle Mollema-Visser, die samen met Marja Bosveld het hele PWS-traject organiseerde, maakten teamleiders Niek Bosman en  Marije Brouwer bekend welke groepen de prijzen voor de beste profielwerkstukken van 2024 kregen. De thema's die dit jaar in de prijzen vielen, waren 'verbeteren van de bijenstand' en 'het zelf maken van zeep'.

PWS
Het PWS is een onderdeel van het examendossier en bestaat uit een onderzoek of een ontwerp. Het doel is dat leerlingen hun onderzoeksvaardigheden laten zien. Leerlingen doen literatuuronderzoek, maar ook kunnen zij enquêtes/interviews houden, experimenteel onderzoek doen of proeven uitvoeren. Leerlingen werken voor hun PWS samen met leerlingen die eenzelfde examenvak hebben.