Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Organisatie

Organisatie

Locatiedirecteur en teamleiders

De directie van VO Surhuisterveen ziet er als volgt uit:

Locatie directeur:     
 
De heer R. Lei
r.lei@singelland.nl 

Teamleiders:

De heer R. Hauch
r.hauch@singelland.nl
 
De heer W. van Brummen
w.vanbrummen@singelland.nl

 
De schoolleiding is bereikbaar op telefoonnummer (0512) 36 90 90.

Decanen

Op onze school zijn twee decanen. Een decaan helpt bij het keuzeproces voor het samenstellen van het vakkenpakket voor het examen. Ook is de decaan degene die informatie kan geven over vervolgopleidingen.
De leerlingen werken tijdens hun schoolperiode op VO-Surhuisterveen aan een portfolio. De opdrachten voor dit portfolio en meer informatie over vervolgopleidingen zijn te vinden op de site van het decanaat. Deze site is te bereiken via de link.

https://sites.google.com/singelland.nl/decanaatvo-shv/home

Voor VMBO Basis en Kader:
mevr. I. Postmus; mail: i.postmus@singelland.nl

Voor Havo en VMBO TL:
dhr. B. Miedema; mail: b.miedema@singelland.nl 

Telefonisch zijn zij bereikbaar via (0512) 36 90 90.

Extra ondersteuning nodig?

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunt u contact opnemen met één van de ondersteuningscoördinatoren. Zij kunnen u helpen met eventuele problemen, door de leerling in contact te brengen met de vertrouwenspersonen of met schoolmaatschappelijk werk.

De ondersteuningscoördinatoren zitten tevens het ondersteuningsteam voor. Meer informatie over het ondersteuningsteam vindt u in de schoolgids.

Ondersteuningscoördinator klas 1 en 2: 
mw. I. Vissia: i.vissia@singelland.nl

Ondersteuningscoordinator klas 3 en 4:
mw. I. van der Zee: i.vanderzee@singelland.nl 

Vertrouwenspersonen:
mw. A. Wijn: a.wijn@singelland.nl
dhr. T. Hoogsteen: t.hoogsteen@singelland.nl

School maatschappelijk werk:
mw. Anouk de Jong: an.dejong@singelland.nl

Natuurlijk kunt u de ondersteuningscoördinatoren ook telefonisch via het centrale nummer van school bereiken: (0512) 36 90 90.

Via onderstaande link kunt u het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van VO-Surhuisterveen vinden.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school is wettelijk verplicht minimaal één keer in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel op te stellen waarin de school heeft vastgelegd welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene lezen welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Onze eerste klas leerlingen hebben begin van dit schoojaar kennis kunnen maken met een aantal personen op school die op verschillende vlakken een rol kunnen spelen in de ondersteuning van uw kind. 
In dit informatieboekje kunt u lezen over hun diverse rollen en functies

Zorgcarroussel 2022
 

Medezeggenschap & Ouderraad

Uit de ouderraad zijn twee ouders vertegenwoordigd in de locatieraad. De locatieraad is betrokken bij elke zaak die op locatieniveau de medezeggenschap betreft. Ook leerlingen zijn hierin vertegenwoordigd vanuit een afvaardiging vanuit de leerlingenraad.

Van de ouderraad komt deze informatie:

Geachte ouders,

Wij als ouders uit de ouderraad, zijn het luisterende oor van onze kinderen en voor de ouder staan wij klaar om vragen te beantwoorden en problemen bespreekbaar te maken op school. U kunt ons altijd benaderen met vragen en of opmerkingen. Wij kunnen dit mee nemen naar de vergaderingen en bespreken met de schoolleiding. Rechtstreeks school benaderen is natuurlijk ook altijd mogelijk. De ouderraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. We zijn met een afvaardiging aanwezig bij open dagen, ouderavonden en informatie avonden. Wanneer u ook plaats wilt nemen in de ouderraad, dan kunt u zich wenden tot een van de onderstaande ouders. Wij streven er naar om per leerjaar twee ouders te krijgen, het liefst uit verschillende dorpen zodat we een zo breed mogelijk beeld hebben van wat er zoal speelt. Voor contact kunt u zich wenden tot één van deze ouders of rechtstreeks via school.

Vriendelijke groeten van de ouders uit de ouderraad. 

Mevr. Land, dhr. Holthuis,  mevr. Dalstra, mevr. Koopstra en mevr. Hielkema.

Email adressen leden van de locatieraad:

Carmen Land: a.land7@chello.nl
Gerke Holthuis: gerke1971@gmail.com
Hanneke Dalstra: hanneke.dalstra@upcmail.com
Janneke Koopstra: koopstrajanneke@gmail.com
Jannet Hielkema: jannette@hielkema.net

 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling