Overslaan en naar de inhoud gaan

Opening scholen Singelland op 2 juni

 Ook de scholen van OSG Singelland gaan – onder voorwaarden - vanaf 2 juni weer open.

Onderwijs op afstand
Singelland heeft er aan het begin van deze bewogen periode voor gekozen de scholen helemaal te sluiten en ook de toetsen op afstand te organiseren. We hoefden daardoor niet te wachten op nieuwe besluiten van de overheid en konden aanpassen op het moment dat er duidelijkheid was. Aan medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers hebben we gevraagd hoe zij de afgelopen maanden het onderwijs op afstand hebben ervaren en nemen de feedback mee voor het inrichten van het onderwijs voor de laatste schoolweken en na de zomervakantie.
 

Protocol voor opening van de scholen
Inmiddels is er een voorlopig protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs, op basis van de nu bekende richtlijnen van het kabinet, opgesteld.

In het protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. Het protocol begint met een aantal uitgangspunten voor het heropenen van de scholen, zoals – kort samengevat – vanaf 2 juni gaan alle scholen open en gaan alle leerlingen naar school. Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Dergelijke uitgangspunten zijn belangrijk voor de periode tot de zomervakantie, maar – naar het zich laat aanzien – ook voor de start van het nieuwe schooljaar. Het ligt immers in de lijn der verwachting dat de regel van anderhalve meter afstand houden, ook in september en een periode daarna nog zal gelden. Het inrichten van het onderwijs op school vanaf 2 juni is naar alle waarschijnlijkheid dus ook een investering in het nieuwe schooljaar.

Hybride vorm van onderwijs; op school en thuis
De scholen van OSG Singelland maken voor de inrichting van de periode vanaf 2 juni een aantal onderwijskundige keuzes – zoals bijvoorbeeld een focus op de voorexamenklassen – en bepaalde groepen leerlingen zullen vaker naar school komen dan andere. De uitvoering van die keuzes, per locatie, gebeurt vanzelfsprekend binnen de richtlijnen van het protocol inclusief alle privacy wetgeving.

De scholen van Singelland bereiden zich voor op een hybride vorm van onderwijs voor de komende weken en na de zomervakantie. Hybride wil zeggen een combinatie tussen onderwijs op school en thuis.

Over hoe het onderwijs er de komende weken uit zal komen te zien, ontvangen de leerlingen en ouders op korte termijn bericht van de schoolleidingen.

Dit filmpje geeft alvast een beeld van de ‘anderhalvemeterschool’.