Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Header

Onderwijs

MatrixHet Matrix Lyceum in Drachten is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Talentvolle leerlingen uit de regio, die de potentie hebben om havo of vwo te volgen en over een TLV (toelaatbaarheidsverklaring passend onderwijs) beschikken, kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op deze school.

Het onderwijs

Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.
 
De leerlingen krijgen les in een heterogene groep. Een betrokken team werkt samen met de leerlingen aan hun optimale ontwikkeling. Het belang van de groep en de individuele leerling staan centraal. De school voert een huiswerkluwbeleid.

Havo/ vwo

Het Matrix Lyceum biedt de leerroutes havo en vwo aan. Aan het einde van het derde jaar wordt een profiel gekozen. Vanaf het vierde jaar worden de vakken gevolgd die bij het gekozen profiel horen en uiteindelijk wordt er ook eindexamen in gedaan. Er kan gekozen worden uit drie profielen: Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG) en Economie en Maatschappij (EM). Voor leerlingen die VWO examen doen komt er als extra vak Duits bij. Naast de verplichte vakken in het profiel, moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel doen. Ook moet iedere havo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken.
Uiteindelijk doen leerlingen in 7 vakken eindexamen. Leerlingen worden op het examen voorbereid in onze eigen school.

Doorstromen als doel

Het doel van het Matrix Lyceum is om de leerlingen (zo spoedig mogelijk) te laten doorstromen naar het regulier onderwijs. Dat kan Het Drachtster Lyceum zijn, maar ook een andere regioschool.

Informatie en aanmelden

Meer weten over het onderwijs op het Matrix Lyceum? Neem contact op met schoolleider Teuny Bosma via t.bosma@singelland.nl 
Voor informatie over aanmelding kunt u zich via de mail richten tot Rosanne Flokstra, gedragsdeskundige: r.flokstra@renn4.nl of Bertha Breeuwsma, teamleider VSO de Zwaai: b.breeuwsma@renn4.nl  
 
>> Naar aanmeldingsformulier op de website van RENN4

Volg het Matrix Lyceum op facebook en instagram!

Het Matrix betekent voor mij rust

Interview met Thomas Duursma, leerling van het Matrix Lyceum


Thomas ken ik nog goed van de tijd dat hij in klas 1 en 2 op Het Drachtster Lyceum zat. Hij was vaak in de mediatheek te vinden en vertelde met een duizelingwekkende snelheid en in een dusdanige abstractie zijn ideeën, dat ze voor mij niet te volgen waren. Het eerste wat me opvalt is dat hij nu heel rustig formulerend zijn verhaal vertelt en een volwassen indruk maakt. Hij zit nu in havo 4 op het Matrix Lyceum en is van plan om na het behalen van het havo-diploma een HBO-opleiding te doen.

Eigen bedrijf

Eigenlijk doe ik het examen alleen nog voor het papiertje, want in ik ben al met mijn eigen bedrijf. Ik doe al ICT-diensten en ga deze zomervakantie een prototype testen. Achter het bedrijf van mijn ouders wordt nu een loods gebouwd, maar meer kan ik er niet over zeggen.’

Eerste lichting

Thomas is van de eerste lichting leerlingen van het Matrix Lyceum. ‘Het was een pilot, dus het was afwachten, maar we kregen wel heel veel informatie van tevoren, waardoor ik wel een beeld had hoe het zou zijn en het voldeed daarom ook aan mijn verwachtingen.’ Als Thomas over het Matrix Lyceum praat heeft hij het over ‘we’. ‘Ik had niet verwacht we zo snel zouden groeien en dat er een leerlingstop nodig is.’

Eén op één les: bizar

Het Matrix Lyceum begon in de Klinte, maar vanwege ruimtegebrek moest er worden verhuisd naar de nieuwe lokalen. ‘De nieuwe lokalen zijn wel fijner, want er kan nu meer worden opgesplitst. In de Klinte was ik soms de enige leerling in de klas, zoals bij scheikunde en biologie. Dan kreeg ik één op één les, dat was ook fijn, maar ook wel bizar.’

Huiswerk

De huiswerkbegeleiding is optioneel, maar ik maak huiswerk liever thuis.’ ‘Voor de meeste vakken kan ik me daarvoor goed motiveren. Maar ook als ik niet gemotiveerd ben maak ik het, want anders moet ik naar de huiswerkbegeleiding.’

Meer vrijheid

De dagindeling zou van Thomas anders mogen. ‘Ik snap wel dat het nodig is en voor sommige leerlingen goed, maar ik zou liever gelijk met de lessen beginnen. Ik heb weinig aan gezamenlijk naar het journaal kijken als er daarna een vervelende discussie ontstaat.’ Ook voor het continue toezicht heeft Thomas wel begrip, maar zelf vindt hij het soms wel lastig. ‘Sommige leerlingen hebben dat nodig, maar ik zou liever iets meer vrijheid hebben.’

Rust

Het grote verschil met het Drachtster Lyceum is voor Thomas dat de klassen kleiner zijn. ‘Ik ging op het Drachtster ook meestal wel met plezier naar school maar het Matrix Lyceum betekent voor mij rust!’