Overslaan en naar de inhoud gaan

Geslaagden 2020

Vlag singelland

OSG Singelland feliciteert de geslaagde leerlingen en wenst álle examenkandidaten veel succes en geluk. Klik hieronder op -> lees artikel voor de namen van de geslaagde eindexamenkandidaten die toestemming hebben gegeven voor publicatie.

 

Singelland Van Haersmasingel, Drachten
 

Vmbo Bouwen, wonen & interieur basisberoepsgerichte leerweg:

Raed Ayobi; Sietske Bakker, Ureterp; Wilco de Leeuw; Indy Wedman; Jikke Wiersma, Burgum.

Vmbo Bouwen, wonen & interieur kaderberoepsgerichte leerweg:

Eva Luters.

Vmbo Dienstverlening & producten basisberoepsgerichte leerweg:

Maik van der Heide, Burgum; Jorn Lourens, Garyp; Eric Makhubela; Zong Un Kim, Noardburgum.

Vmbo Dienstverlening & producten kaderberoepsgerichte leerweg:

Mark Kooistra; Bas Luters; Thomas Veeman; Jelmer Visser; Wessel de Wagt, Drachtstercompagnie.
Vmbo Economie & ondernemen basisberoepsgerichte leerweg:

Amin Al Sayed; Youssef El Outmani; Devin Mennink.

Vmbo Economie & ondernemen kaderberoepsgerichte leerweg:

Ekyoci Amisi Shabani, Surhuisterveen; Max Boonstra, Ureterp; Jort Stelwagen, Burgum.

Vmbo Horeca, bakkerij & recreatie basisberoepsgerichte leerweg:

Cynthia Apili; Jesper Geertsma; Sander Geertsma, Wijnjewoude; Cedric Kloostra, Gorredijk; Kirsten Kooistra; Joshua Landou Ngassayi; Sabine Posthumus; Jorrit Tjassing; Patrick de Vogel.

Vmbo Horeca, bakkerij & recreatie leerwerktraject:

Rick Spanjaard.

Vmbo Horeca, bakkerij & recreatie kaderberoepsgerichte leerweg:

Ties Boonstra; Chantal Doddema; Jesper Hoeneveld, Boelenslaan; Hendrik Jongsma, Oudega; Sander Leffertstra; Daphne van der Meulen, Lippenhuizen; Marije van der Meulen; Sanne Nieuwenhuis; Georgina Vos, Feanwâlden; Hadassah Zuidema.

Vmbo Media, vormgeving & ICT kaderberoepsgerichte leerweg:

Lukas van der Brug; Lars van Dijk; Vinciane Heemstra; Sem ten Hoor; Max Jansen, Opende; Jelmer de Jong, Sumar; Jogchum Lindeboom, Beetsterzwaag; Lorenzo Mens; Jacco Veltman; Anouk de Vries.
Vmbo Produceren, installeren & energie basisberoepsgerichte leerweg:

Robbie Jonkman.

Vmbo Produceren, installeren & energie leerwerktraject:

Mads Wassenaar, Opende.

Vmbo Produceren, installeren & energie kaderberoepsgerichte leerweg:

Daan Koolhaas, Rottevalle; Luc Mulder; Khiran Olgers, Marum; Jurian de Vries; Kevin Wind.

Vmbo Zorg & welzijn basisberoepsgerichte leerweg:

Lisa Brouwer; Marlinde Hoekstra, Burgum; Paulien Merk, Ureterp; Sabine Stoelwinder, Drogeham; Ate Vries, Kootstertille; Femke Wagenaar; Tynke Wierda, Opeinde.

Vmbo Zorg & welzijn kaderberoepsgerichte leerweg:

Klaske Beeksma; Esmee de Grijs, Burgum; Mariejet Hoogstins, Opeinde; Iris Iwema; Lieke de Jong; Silke de Jong; Iris Krikke; Iris Loopstra; Selina Meijer; Riemer Riemersma, Earnewâld; Lisa de Roos; Lily van de Sande; Winoah Visser; Alisha van der Woude; Mohraeel Zaky, Burgum.

Vmbo theoretische leerweg:

Nirmin Abd el-Raouf, Gorredijk; Rik van Akker; Mischa van Daalen; Jannik van der Beek, Bakkeveen; Tycho Beiboer, Tijnje; Ramon Bergsma; Melissa Bergsma, Beetsterzwaag; Kristian Bethlehem, Boornbergum; Elize Blaauw; Alwin Boomsma; Sjoerd Bouma; Steijn Branderhorst; Rosanna Bressers; Sietske Bron, Ureterp; Mika de Bruijn; Djamil Daai; Sierd Dedden, Boornbergum; Dave van Dekken; Christina Dijkstra, De Wilgen; Maha Doudki; Yelena Drent; Joshua van Egmond; Merel Elzinga; Youri Engelberts; Esther Faber; Nathalie Faneyte; Lisa Feenstra; Niels Haakma,  Houtigehage; Eliza Hambarsumian; Noémie Heersma; Nienke Hingstman, Marum; Melissa Hoekstra; Nynke Hoekstra, Frieschepalen; Gwen Hoekstra, Wijnjewoude; Wilco Huisman; Berber Huizenga; Isabel Hutten; Larissa Jansma; Sybren de Jong; Jeffrey de Jong; Arnisa Kameri; Emma Keijl; Jeyda Koeiman; Yentl Koops; Lars Kootstra, Opeinde; Mike Kramer; Shayan Laan; Riemer Land; Lukas de Leeuw; Jasper van der Linden; Jad Mansour; Djordje Milic; Amber Niemeijer; Emily Okkema, Oudega; Nynke Posthumus, Wijnjewoude; Luna Postuma; Jesse Pultrum; Mirte Reitsma; Ruben Roodbaei; Anna de Roos; Max Runia; Romy Slange; Chris van der Sluis; Thomas Steendam; Erik Stegeman, Wijnjewoude; Naresh Thavarajaha; Sigrid Tiesinga; Roos Timmerman; Ilse Tuinstra; Gabriele Vanagaitė; Helena van Veen; Steven Verhoeve; Stefan Visser; Rebecca Vollegraaf; Sarah Vos; Osel van Vuuren; Bo van der Wal; Ilse Walsma; Tim Weersma, Opeinde; Jelle Wierenga; Niels Wiersma, Opende; Pier Wissels; Jorn Witveen; Salina Zandberg; Anton Zomer; Fabienne Zwaagstra.

 

(geen woonplaats = Drachten)
 

Singelland VO Surhuisterveen, Surhuisterveen

Vmbo bouwen wonen en interieur basisberoepsgerichte leerweg:

Jeffrey Feenstra, Kootstertille; Joop Hielkema; Johannes Tabak, Kootstertille; Cor Tuinstra, Kootstertille; Feike van der Veen, Boelenslaan; Andries Woudstra, Houtigehage. 
Vmbo bouwen, wonen en interieur kaderberoepsgerichte leerweg:

Erik de Bruin, Feanwâlden; Geale Epema, Twijzel; Rutger de Haan, Opende; Tom Haarsma; Bauke Tuinstra, Kootstertille; Danny Vonk; Corné de Vries, Kootstertille; Jesper van der Wier.

Vmbo mobiliteit en transport basisberoepsgerichte leerweg:

Bert Douma; Jelco Postma, Burgum

Vmbo mobiliteit en transport kaderberoepsgerichte leerweg:

Sven van Kammen, Harkema; Jan Wigger Meindersma, Drogeham; Joey Postma, Noardburgum; Gouke Praamstra, Twijzel; Jesse Storm, Kootstertille; Rutger Tadema; Sjoerd Tjepkema, Eastermar.

Vmbo dienstverlening en producten basisberoepsgerichte leerweg:

Jeffrey Borger, Boelenslaan; Jarno Dijkstra, Jistrum; Louis van der Loon, Boelenslaan; Ylliana

Meetsma, Augustinusga; Jonathan Otten; Tsjirk Poortinga, Harkema; Cheryl Vogelzang.

Vmbo sport, dienstverlening en producten kaderberoepsgerichte leerweg:

Hieke Bos; Jouke Bouma; Kornelia Bruinsma, Kootstertille; David van der Hoek, Doezum; Marieke Hoogsteen, Harkema; Sietse de Jong, Surhuizum; Lloyd Kloosterman; Marten Kuiper, Kootstertille; Rik Nicolai, Harkema; Jakob Postma, Noardburgum; Nanne Storm, Drogeham; Jelmer van der Veen, Harkema; Jorrit van der Veen; Arjen Visser, Jistrum; Tineke Visser, Harkema; Danjel Wedzinga, Noardburgum; Andries Weening; Jannette Wijbenga, Harkema; Douwina Woudstra, Harkema.

Vmbo zorg en welzijn basisberoepsgerichte leerweg:

Emma Jager, Harkema; Hennie Koning, Twijzelerheide; Desiree van der Velde.

Vmbo zorg en welzijn kaderberoepsgerichte leerweg:

Elske Bosma, Augustinusga; Nathalie Bulterman, Augustinusga; Janita Gjaltema, Surhuizum; Hilda Hiemstra, Harkema; Danique de Hoop, Noardburgum; Jannie Hovinga, Kootstertille; Manon de Jong, Harkema; Anouk Jonkman, Drogeham; Anouck van Kammen; Eline Kuipers, Boelenslaan; Sharlène Lodewegen, Rottevalle; Iris van der Meer, Harkema; Nienke Merkus, Eastermar; Jantsje Oldenburger, Surhuizum; Joyce Postma, Kootstertille; Jellie van Santen, Harkema; Amber Stapert, Kootstertille; Ilona van der Wal, Drogeham; Trienke Westerhof, Harkema.

Vmbo theoretische leerweg:
Jana Altenburg, Drogeham; Jiska Batema; Freddy van der Bij; Iris de Boer; Yvonne Borger; Hendrika Bos; Jannie Bos, Harkema; Karst Bosklopper, Kornhorn; Sanne Bosma; Matthijs Bron, Opende; Fenna Cuperus, Opende; Douwe Dantuma, Eastermar; Menno Dijkstra, Harkema; Sander Doetjes, Opende; Thomas Elzinga, Augustinusga; Andries From; Ilse From; Krista de Haan, Boelenslaan; Gina de Haan, Harkema; Chris de Haan; Sophie Hanenburg; Lynke Rens Hiemstra, Opende; Ids Jelte Hiemstra, Eastermar; Ellen van der Hoek; Stefan ten Hoeve; Erik Holthuis, Surhuizum; Meryam Horneman, Opende; Erik van Houten, Harkema; Jakob Jager, Opende; Richard Kazemier, Harkema; Jelte Kits; Annelien Komrij; Steffen van der Kooi, Augustinusga; Jesse Kooij; Hendrik Kooistra, Harkema; Roan Kootstra, Harkema; Meike Kuperus, Opende; Joanne Land, Harkema; Hidde Luimstra, Surhuizum; Meense Luimstra, Augustinusga; Laura Luimstra, Boelenslaan; Danisha van der Meer, Harkema; Geertje van der Meer, Kootstertille; Lute Meijer, Harkema; Albert Nijboer, Opende; Carst Overwijk, Opende; Jacob Jan Ozinga, Eastermar; Jan Gerard Pitstra, Opende; Mark Pool, Surhuizum; Sabine Postema; Tjitske Ros, Eastermar; Haroub Said; Anniek Senneker, Opende; Jurjen Sipma; Kevin Slofstra, Harkema; Ynte Snip, Opende; Oedzen Stienstra, Drogeham; Atze Strikwerda, Drogeham; Jerco Swieringa, Opende; Josanne van der Valle, Eastermar; Sybryn van der Veen, Surhuizum; Sander van der Veen; Aant Arjen Veenstra, Drachtstercompagnie; Wilma Veenstra, Surhuizum; Meindert Veenstra; Joke de Vries, Harkema; Raymon de Vries, Opende; Johannes de Vries; Kyra Wassenaar, Opende; Naomi Weening; Menno Wiesenekker, Haulerwijk; Hester Zantingh, Augustinusga; Jesse Zijlstra, Harkema.

 

(geen woonplaats = Surhuisterveen)
 

Singelland De Venen (praktijkonderwijs), Drachten

 

Keukenassistent niveau 1: Mohamad Alrashid, Oosterwolde; Anco Hoornstra; Brenda Martins

Barros; Felicia Willemsen, Suwâld.

Machinaal melken (zelfstandig): Tim Kastelein, Elsloo; Nederlands KSE1/Op weg naar 1F: Tigui Soumbounou, Oosterwolde.
Nederlands KSE2/1F: Regina van der Wal, Kootstertille.

Rekenen KSE1/Op weg naar 1F: Mohamed Abdo, Feanwâlden; Sjanne de Boer, Opeinde; Sjoeke Elzinga, Harkema; Daniek Hofsté, Haulerwijk; Frank van Hooff, Oosterwolde; Brian de Jonge; Ali Osman Mohammed, Heerenveen; Ilse van Wenum.

Rekenen KSE2/1F: Mohamad Alrashid, Oosterwolde.

Veiligheidscertificaat EPT/Stapelaar: Tomas Arling, Veenhuizen; Jorrit Bergsma, Opeinde; Ruben van den Bosch; Robin de Jong, Oosterwolde; Tim Klene; Emily Lode, Boelenslaan; Denny Mulder, Gerkesklooster; Bianca Stoelwinder, Drogeham; Natnael Tesfamariam Zeamene, Buitenpost; Joris Valk, Beetsterzwaag; Arjen Westra,

Sumar.

Veiligheidscertificaat Reachtruck: Tomas Arling, Veenhuizen; Robin de Jong, Oosterwolde; Denny Mulder, Gerkesklooster; Joris Valk, Beetsterzwaag; Arjen Westra, Sumar.

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck: Tomas Arling, Veenhuizen; Jorrit Bergsma, Opeinde; Ruben van den Bosch; Robin de Jong, Oosterwolde; Tim Klene; Emily Lode, Boelenslaan; Denny Mulder, Gerkesklooster; Bianca Stoelwinder, Drogeham; Natnael Tesfamariam Zeamene, Buitenpost; Joris Valk, Beetsterzwaag; Arjen Westra, Sumar.

Werken in de winkel: Anne Mare Tolman; Paulinho Mamedio Pantoja, Oosterwolde.

Uitstroom naar arbeid: Omar Abo Nabout, Oldeberkoop; Roelof Bouma, Sumar; Tessa Brouwer, Burgum; Ceylan Çakir, Oosterwolde; Michel van der Heide; Anouk Liewes, Doezum; Anton van der Meer, Burgum; Sjoerd van der Meer, Sumar; Mergim Muslija; Nick Slager; Hendrik Talma, Stroobos.

Toegelaten tot het MBO ENTREE: Farhiyo Aweis Ali; Nienke de Boer, Houtigehage; Justin Braam, Siegerswoude; Damantha Brander, Beetsterzwaag; Tim Dekker, Oosterwolde; Priscilla Ekhart, Surhuisterveen; Anco Hoornstra; Egberdine de Jong, Oosterwolde; Jan Willem Lourens, Burgum; Angelina Meijer; Tessa Nijdam; Khandh Salihi; Lianne Spronk; Anne Mare Tolman, Natnael Tesfamariam Zeamene, Buitenpost; Chantal de Vries, Boijl; Douwe Wuring, Oosterwolde.

Toegelaten tot het MBO ENTREE/BBL: Tim Kastelein, Elsoo; Paulinho Mamedio Pantoja,

Oosterwolde.
 

OSG Singelland feliciteert de geslaagde leerlingen en wenst álle examenkandidaten veel succes en geluk. Klik hieronder op -> lees artikel voor de namen van de geslaagde eindexamenkandidaten die toestemming hebben gegeven voor publicatie.OSG Singelland feliciteert de geslaagde leerlingen en wenst álle examenkandidaten veel succes en geluk. Klik hieronder op -> lees artikel voor de namen van de geslaagde eindexamenkandidaten die toestemming hebben gegeven voor publicatie.(geen woonplaats = Drachten)

Singelland Het Drachtster Lyceum, Drachten

Havo
Marije Altena, Opeinde; Bilal Ayada; Hinke Bakker, Nij Beets; Froukje Beeksma; Jildou Blaakmeer; Lena Bloemhoff, Surhuisterveen; Nienke Böckling; Senna Boer; Angela Boersma, Opende; Chelsie Bom; Owen Boonstra, Marum; Lisa Broersma; Demi de Bruijn; Christina Bruinsma, Surhuisterveen; Joran van Brunschot, Earnewâld; Laura Busch; Madelon Busstra, Nij Beets; Jildert van Dekken, Boelenslaan; Anisa van Dijk, De Wilp; Gretha Dijkstra; Imke Dijkstra, Opende; Anna Dillema, Opende; Jelte Eijzenga; Jorn Eijzenga; Lennard Feenstra, Opeinde; Jurjen Geertsma, Boelenslaan; Hester Groeneveld; Sanne de Groot, Oudega; Jelmer de Haan, Lippenhuizen; Omar Hashemi, Ureterp; Eskal van der Heide, De Wilgen; Jytte van der Heide; Aroha Henstra; Jildert Hiemstra, Rottevalle; Arjan Hingstman; Elke Britta Huisman, Amsterdam; Demi Jans; Ilse de Jong, Boornbergum; Romy de Jong; Fleur Jongsma; Jowi Kalsbeek; Kyra Kannegieter; Fardau Kats, Boornbergum; Regina Kazemier, Harkema; Martijn Kiers, Harkema; Lucas Kingma; Robert Knezovic; Madelief Kobes; Maarten de Koe, Rottevalle; Britt Koehof; Gerjan Koehoorn; Lars Kronemeijer; Deion van der Land; Jids Lucas, Bakkeveen; Mare Maring, Bakkeveen; Esmée Martinez; Mare de Meer; Roos van der Meer, De Wilgen; Natascha Meijer; Mart Middelkamp; Samantha Mulder; Alwin Naaijer; Hidde Nicolay, Jistrum; Luuk Nijboer, Boornbergum; Jesse Pander, Harkema; Lisanne van Putten, Ureterp; Marinthe Reitsma; Allis Richardson; Dennis van Roeden, Ureterp; Martijn Rol, Ureterp; Andries Roorda, Harkema; Hidde de Roos; Maartje Schepers, Boornbergum; Marnick Schippers, Harkema; Hella Schyns, Lippenhuizen; Anne Sikkes; Maiko Smits; Felicia Spithoff, Frieschepalen; Anouk Steenwijk; Britt Stoker, Boornbergum; Bart Swierenga; Else Talsma, Wijnjewoude; Ilse Terpstra, Siegerswoude; Marten Thijssen, Rottevalle; Anke Tibbesma; Daan Til; Jesper Toering; Isabel van der Veer; Brecht van de Velde, Beetsterzwaag; Sanne Vijfschagt, Bakkeveen; Niels Vijver, Lippenhuizen; Alyssa Visscher, Opende; Gerbrich de Vries, Ureterp; Gertjan de Vries, Jonkersvaart; Jinte de Vries; Jenna Wagenaar; Anna Bo van der Wal; Britt Weerstra; Rixt van der Werff, Beetsterzwaag; Jurn van der Werk, Opende; Boukje Westerdijk, Earnewald; Sanne Westra; Sarah Wiersma; Reitze van der Woude, Nij Beets; Saliha Zbir; Erna Zeher, Heerenveen; Niels Zwaanswijk.

Atheneum

Lody Aerts; Wouter Bastiaannet; Abel de Beer, De Wilgen; Esther Bentveld, Burgum; Maureen Berghuis, De Wilp; Vera Bierling, Burgum; Duco Blauw, Rottevalle; Fenna Boonstra; Christiaan Bosma; Laura Bosma; Tobias Bouma, Wergea; Meike Cromheecke; Floor Demmendaal, Rottevalle; Menno Dokter, Opende; Amber van Doorn, Harkema; Wenke Dries; Stijn Gjaltema, De Wilp; Davionn Gomes; Raoni Groen, Boornbergum; Joanna Haarsma; Femke Horneman, Opende; Hendrik Jilderda, Burgum; Kadiza Johnson; Christiaan de Jong; Amber Kamsma; Stefan Kars; Ties Kemme, Beetsterzwaag; Julie Koopmans, Lippenhuizen; Marije Krakau de Jong, Ureterp; Iris Krips; Claire de Lange, Beetsterzwaag; Roos Leurink; Berend van der Linden; Sybren Louwsma, Drachtstercompagnie; Yoël Mahabier; Leanne van der Meer, Opeinde; Zoë Meerstra, Harkema; Wessel van der Meulen, Bakkeveen; Merijn Miedema; Bryan Mulder, Gorredijk; Carmen Mulder, Siegerswoude; Rosa Musters, Burgum; Maureen Oostra, Surhuizum; Sytze Oudman; Hans Overmaat, Oudega; Martijn Picaulij; Bettine van der Ploeg, Harkema; Ilse Pool; Jens Postma, Nij Beets; Kyra Reinders; Emiel Rietstra, Rottevalle; Sanne Schippers, Harkema; Anna Schreuder, Bakkeveen; Marrit Schrier, Drachtstercompagnie; Nicky Schroor, Beetsterzwaag; Monique ter Schure; Kuba Sowa; Daniëlle Spaan; Roan Spits; Mart Stroosma; Nynke Terpstra, Burgum; Anke Tjoelker; Hugo Tonnis, Marum; Anique Tuinstra; Imke Valkenburg, Boornbergum; Dennis van der Veen; Harmen Visser, Earnewâld; Sigrid Visser, Burgum; Mette van der Weerd; Hette Wempe, De Wilgen; Donna van der Werk, Opende; Tessa Wiersma; Julia Wooning, Ureterp; Soufiane Zaghdoud; Ewan Zwart.

Gymnasium

Gerbrand Bontekoe; Tom Couperus, Marum; Willemijn Felen; Femke Geertsma, Opende; Janne Herrema, Nij Beets; Julianne Hoogeveen, Bakkeveen; Niels Jacobi, Ureterp; Hylke Krikken; Silke Miedema; Dionne Müller; Noah van der Ploeg; Leoni Postma, Marum; Simone Veenstra; Guido Wiersma, Nij Beets; Robin Woudwijk; Dominique Zwaagstra.

(geen woonplaats = Drachten)


Singelland Matrix Lyceum, Drachten

Havo
Thomas Duursma, Burgum, Gabriel Linkels, Leeuwarden.

Singelland Burgum, Burgum
 

Vmbo theoretische leerweg:

Sadegh Ahmadi; Renzo Bergema, Gytsjerk; Sander van den Bogert, Hurdegaryp; Milan Bosma, Tytsjerk; Remco Bruinenberg, Hurdegaryp; Hettie Dijkstra, Jistrum; Luke Gabriël, Tytsjerk; Risanne Gjaltema, De Westereen; Marloes Groothoff, Hurdegaryp; Jaap Jurjen Haveman; Sytske van der Heide, Oentsjerk; Annika Holman, Noardburgum; Lotte Hooijenga, Hurdegaryp; Sanne van IJs; Alisa de Jong; Jillian de Jong, Tytsjerk; Schelte Koop Keizer, Jistrum; Klaske Kingma; Jesse Jacob Koers, Noardburgum; Daan Koopmans, Aldtsjerk; Lars Leemburg, Noardburgum; Kyra van Ligtenberg; Ilsa van der Meer, Noardburgum; Marc van der Meulen, Hurdegaryp; Dione Muizer, Hurdegaryp; Jochem Pauwels; Nea Skamo; Sarah Slagman; Joey van der Sluis, Tytsjerk; Amber Terpstra; Caitlyn Tienstra; Femke Tolsma, Hurdegaryp; Sydo Venema, Gytsjerk; Carien Visser, Hurdegaryp; Jens de Vries; Charlotte Westra; Lars van de Wetering, Tytsjerk; Jitske Wijtsma, Tytsjerk; Indy Wijtzes; Thom Zuidema, Noardburgum.

(geen woonplaats = Burgum)