Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Achtergrond

Vragen

Vragen

Ziekmelding

Hoe meld ik mijn zoon of dochter ziek?

Graag vernemen we het van u als uw zoon/dochter wegens ziekte afwezig is. De ziekmelding dient bij voorkeur ’s ochtends voor 8.15 uur uur plaats te vinden via telefoonnummer (0512) 517624.
Indien uw zoon/dochter in de loop van een schooldag ziek wordt en graag naar huis wil, vraagt hij/zij dit aan de teamleider. Toestemming wordt pas verleend na overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Wat moet ik doen als mijn kind na ziekte weer naar school gaat?

Wanneer de leerling weer beter is, dan graag de herstelmelding ’s ochtends ook voor 8.15 uur doorgeven via telefoonnummer (0512) 517624. 

Hoe meld ik een bezoek van mijn zoon/dochter aan de tandarts, orthodontist of (huis)arts?

Graag vernemen we het van u als uw zoon/dochter wegens een bezoek aan tandarts, huisarts of specialist afwezig is. Dit is mogelijk via telefoonnummer (0512) 517624. Gebeurt de melding niet telefonisch, dan dient er een briefje, getekend door één van de ouder(s)/verzorger(s), ingeleverd te worden bij de mentor.

Schoolzaken

Waar vind ik het rooster van mijn zoon/dochter?

U vindt de roosters en de roosterwijzigingen hier.

Waar vind ik de cijfers van mijn zoon/dochter?

U kunt de cijfers van uw zoon of dochter terugvinden in Magister.

Ziekmelden?

Afbeelding leerling

Laat je ouders contact opnemen

Contact opnemen