Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Praktische informatie

Praktische informatie

Praktische informatie 

Wat heb je nodig op school?

Bij de theorie lessen wordt afwisselend gewerkt in werkschriften en online werkomgeving. School zorgt voor (werk)boeken, schriften, chromebooks, linealen, stiften, rekenmachines en beschermende kleding bij de praktijklessen zoals bv. een stofjas. Deze materialen blijven allemaal op school.

De leerling zorgt zelf voor;
- pen en potlood
- werkschoenen
- koptelefoon of 'oortjes' voor gebruik bij chromebook.
- haarelastiek bij praktijkvakken
- gymkleding en gymschoenen

Kluis

Elke leerling heeft zijn/haar eigen kluis voor de jas, tas, gymspullen, werkschoenen en andere schoolspullen. Bij verlies van de kluissleutel kan de leerling een nieuwe kluissleutel kopen bij de conciërge. De kosten hiervan zijn € 8.50

Schooltijden

De lessen beginnen om 8.15 uur. De lessen duren meestal één lesuur, maar vooral in de praktijklessen werken we veel met dubbele lesuren. Dit noemen we blokuren.

De grote pauze is van 12.00 tot 12.30 uur. In de ochtend en in de middag is er ook een pauze van 15 minuten. We houden de pauzes kort, om de leerlingen zoveel mogelijk op school te houden. We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen, zodat leerlingen geen tussenuren hebben.

Er gaat bij ons geen schoolbel. Leerlingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze op tijd in de les zijn.


De schooltijden zijn:
 

1e lesuur    08.15 - 08.45 uur

2e lesuur    08.45 - 09.30 uur

3e lesuur    09.30 - 10.15 uur 

pauze

4e lesuur    10.30 - 11.15 uur

5e lesuur    11.15 - 12.00 uur

pauze

6e lesuur    12.30 - 13.15 uur

7e lesuur    13.15 - 14.00 uur

pauze

8e lesuur    14.15 - 15.00 uur

9e lesuur    15.00 - 15.45 uur

Ziekmelden

Graag vernemen we tijdig van u als uw zoon/dochter wegens ziekte afwezig is. De ziekmelding dient bij voorkeur ’s ochtends voor 8.30 uur plaats te vinden via telefoonnummer (0512) 517624.

Indien uw zoon/dochter in de loop van een schooldag ziek wordt en graag naar huis wil, vraagt hij/zij dit aan de schoolcoördinator. Toestemming wordt pas verleend na overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Beter melden

Wanneer de leerling weer beter is, dan ontvangen wij graag een herstelmelding ’s ochtends ook vóór 8.30 uur via telefoonnummer (0512) 517624

Magister

Wij werken op school met Magister. Elke leerling heeft zijn eigen magisteraccount. In Magister kan de leerling bv. zijn rooster, cijfers en huiswerk zien.

Als ouder heeft u ook een eigen Magister account voor uw eigen zoon/dochter. U kunt als ouders o.a. de cijfers en het rooster inzien. Inloggegevens kunt u opvragen bij de administratie.

Er is ook een Magister App voor leerlingen en ouders. Wij raden alle leerlingen (en ouders) aan deze app te installeren op de telefoon. Leerlingen hebben zo altijd toegang tot hun rooster en zijn altijd op de hoogte van evt. roosterwijzigingen.

Bezoek aan tandarts, huisarts of specialist

Graag vernemen we tijdig van u als uw zoon/dochter wegens een bezoek aan tandarts, huisarts of specialist afwezig is. Dit is mogelijk via telefoonnummer (0512) 517624. Gebeurt de melding niet telefonisch, dan dient er een briefje, getekend door één van de ouder(s)/verzorger(s), ingeleverd te worden bij de balie of bij de schoolcoördinator

Verlof aanvraag

Er kunnen omstandigheden zijn waarbij het nodig is om verlof aan te vragen. Denk bv. een bruiloft of (religieus) feest. Deze verlofaanvraag dient tijdig aangevraagd te worden bij de schoolcoördinator.

Financiële ouderbijdrage

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de schoolkosten voor ouders steeds hoger worden. Hoewel onze school steeds meer taken met minder geld moet doen, vinden we toch dat we het onderwijs voor leerlingen en ouders zo toegankelijk mogelijk moeten maken. Iedereen moet optimaal kunnen profiteren van ons onderwijs en van onze activiteiten, ongeacht de financiële situatie thuis.

De Venen berekent daarom een aantal schoolkosten niet meer aan ouders door. Wij vragen geen kluisjeshuur, geen kledinggeld, geen bijdrage voor de CJP-pas en culturele activiteiten. Ook vragen we geen bijdrage meer voor schoolreisjes, excursies en schoolkampen. 

Verder verzorgen wij veel opleidingen die leiden tot branche erkende diploma’s of certificaten. De leerlingen halen gemiddeld 4 certificaten en/of diploma’s in hun schoolloopbaan en dat aantal stijgt nog steeds. 

We zijn de praktijkschool met veruit de meeste opleidingen en we zijn daar ook heel succesvol in. We streven ernaar om dit te blijven bekostigen zonder bijdrage van ouders.

Kindpakket (financiële vergoeding)

In steeds meer gezinnen is er sprake van een laag inkomen van de ouder(s), waardoor kinderen  niet mee kunnen doen aan (buitenschoolse) activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Denk aan sporten bij een club, muziekles, schoolreisje of een verjaardagsfeestje vieren.

Er bestaan diverse financiële voorzieningen en vergoedingen voor deze gezinnen. Deze zijn te vinden in onze Schoolgids. Eén brengen we in het bijzonder onder uw aandacht: het Kindpakket. Via het kindpakket kunt u als ouder op eenvoudige wijze vergoedingen aanvragen voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren).

Hoe vraagt u deze vergoeding aan?
Volg deze link die u leidt naar de website www.kindpakket.nl. Vul uw postcode in. Hierna verschijnt het kindpakket-aanvraagformulier van de gemeente waarin u woont.

Leefregels

In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Wij willen er op wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat, mogelijk te maken. Wij noemen ze de (media-)wijze leefregels. 
 

Onze Leefregels

  1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel!
  2. We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
  3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
  4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt. 
  5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie (zoals geluids- of beeldmateriaal) alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
  6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
  7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
  8. We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.

Ziekmelden?

Afbeelding leerling

Laat je ouders contact opnemen

Contact opnemen

Veelgestelde vragen

Afbeelding leerling

Vind het antwoord op je vraag

Naar de vragen

Roosterwijziging

Afbeelding leerling

Te zien via Magister

Bekijken