Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Onderwijs

Onderwijs

Maak kennis met onze vakken

   
   
Klik hier voor nog meer video's

Onderwijs op De Venen

De Venen is een school voor praktijkonderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs op de praktijk richten. Onze leerlingen leren namelijk het meest door zelf te ervaren wat ze kunnen. Bij ons op school staat de leerling centraal. Het onderwijsprogramma speelt in op jouw mogelijkheden.  Je geeft zelf sturing aan je eigen ontwikkeling. Wij helpen je met goede begeleiding en coaching.

In het menu hieronder vind je alle informatie over ons onderwijs.


foto hout
 

Welk vakken heb je het eerste jaar?

Het onderwijsaanbod op De Venen bestaat uit twee soorten vakken:

Algemeen Vormend Onderwijs (AVO)
- spelling
- rekenen
- begrijpend lezen
- mens & maatschappij
- ICT 
- sociale vaardigheid (sova) 
- sociale weerbaarheid (sowe)
- Beroeps Praktijk vorming (BPV). 

Deze lessen heb je (meestal) van je eigen mentor in je eigen klas. Iedereen werkt hierbij op zijn of haar eigen niveau.

Praktijkvakken
- hout
- metaal
- groen & dierverzorging
- koken
- verzorging
- beeldende vorming (Bevo)
- lichamelijke opvoeding (LO)
- arbeidstraining

In leerjaar 2 komt hier het vak mobiliteit (voertuigentechniek) bij.

Hoe ziet ons schoolmodel per leerjaar eruit?

schoolmodel

Leerlingen in het praktijkonderwijs blijven in principe zes jaar lang op De Venen. De leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 zitten in de onderbouw. De leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 zitten in de bovenbouw.

Onderbouw
In de eerste jaren proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van elke leerling. 

In leerjaar 1 en 2 maak je kennis met alle vakken en vaardigheden. Zo wordt steeds duidelijker wat jouw mogelijkheden en interesses zijn. Naast de AVO lessen ga je ook oriënteren op allemaal verschillende praktijkvakken. Je gaat ontdekken waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waar je verder in wilt leren. Daarnaast word je met arbeidstraining en interne stage voorbereid op stage lopen buiten school

Aan het einde van het 2e leerjaar ga je kiezen met welke twee praktijkvakken je verder gaat. Dit worden dan je profielvakken vanaf het 3e leerjaar. In het 3e jaar ga je ook één dag stage lopen buiten school.

Bovenbouw
Aan het einde van het 3e leerjaar ga je kiezen voor de theorieroute of de praktijkroute. In het 4e leerjaar zit je dan in de theorie- of praktijkroute. De leerlingen van de theorieroute hebben meer AVO en een dag minder stage. Zij worden zo voorbereid op een evt. overstap naar het MBO. De leerlingen van de praktijkroute hebben geen AVO maar een dag extra  stage. In leerjaar 5 ga je verder met één profielvak.

In de bovenbouw kunnen leerlingen vanaf leerjaar 4 bij hun profielvakken branche erkende certificaten behalen op MBO 1 niveau en aanvullende cursussen doen. Leerlingen krijgen ook de mogelijkheid om IVIO certificaten te behalen voor Nederlands, rekenen en Engels op F1 of  F2 niveau.

In het 6e leerjaar stroom je met het diploma praktijkonderwijs uit naar werk of MBO. Daarna verzorgen we nog twee jaar nazorg.

Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) op De Venen

De AVO lessen worden gegeven door je eigen mentor. Dat is wel zo fijn, want de mentor kent jou goed en weet wat wel of niet werkt bij jou.

Tijdens de lessen werk je op je eigen niveau. Er wordt afwisselend gewerkt met digitale methodes en in werkboeken. 

In elke klas staat een kist met chromebooks. Je hoeft dus niet zelf een chromebook aan te schaffen.

De (werk)boeken die we gebruiken blijven op school. Dat scheelt dus een volle schooltas.

Huiswerk maken is voor veel van onze leerlingen een grote uitdaging en vaak ook een frustratie. We kiezen er bewust voor om in de onderbouw geen huiswerk te geven. Op school krijgen leerlingen voldoende instructie- en oefentijd. Leerlingen die wel gemotiveerd zijn om thuis iets extra’s te doen, kunnen dit natuurlijk altijd overleggen met de mentor.

Uit welke branche-opleidingen kun je kiezen?

Na een oriëntatie in het 1e en 2e leerjaar ga je in het 3e leerjaar verder met twee profielvakken. In het 5e leerjaar ga je verder met één uitstroomprofiel. Bij alle profielvakken heb  je vanaf leerjaar 4 de mogelijkheid om examen te doen voor branche erkende certificaten op MBO 1 niveau.

Je kunt kiezen uit de volgende profielen:
* werken in de keuken
* keukenassistent
* schoonmaak
* werken in de zorg (ouderenhulp)
* dierverzorging
* groen
* houtbewerking (bouw/meubelmaker)
* metaal (lascertificaat)
* mobiliteit (voertuigtechniek)
* werken in de winkel 

De meeste leerlingen gaan van school met meerdere behaalde branche erkende certificaten.

In Friesland zijn wij de praktijkonderwijs school met verreweg de meeste profielvakken waarbij ook één of meerdere branche erkende certificaten zijn te behalen. Met deze certificaten in je portfolio sta je sterker op de arbeidsmarkt!

Stage op De Venen

Voorbereiden op werk is één van de belangrijkste doelstellingen van het praktijkonderwijs. Dit doen we met verschillende soorten stages waarbij je werkt aan je arbeidscompetenties en werkervaring opdoet.

Arbeidstraining
De eerste stappen in het arbeidsproces worden gezet bij arbeidstraining. Wij hebben op school een grote werkplaats waarbij de leerlingen op verschillende werkplekken in het lokaal onder directe begeleiding taken verrichten zoals kleding bedrukken, kaarsen maken, geschenkpakketten maken. Je leert hiermee al in opdracht te werken voor een klant. Je hebt arbeidstraining in leerjaar 1 en 2

Interne stage
In het tweede leerjaar heb je interne stage. Hierbij doe je één dagdeel per week verschillende taken zelfstandig in school. Denk daarbij aan de catering, de was, terreinonderhoud, personeelskamer en reprowerk. In vergelijking met arbeidstraining wordt er meer zelfstandigheid van je verwacht omdat er niet continu begeleiding aanwezig is. Tijdens de interne stage wordt gekeken of je toe bent aan stage lopen buiten school.

Leerlingen die nog niet toe zijn aan externe stage krijgen in leerjaar 3 een verlengde interne stage in school waarbij verder gewerkt wordt aan de arbeidscompetenties. De verlengde interne stage kan ook plaatsvinden op locatie bij een beschermde werkplek met intensieve begeleiding van een stagecoach.

Externe stage
Vanaf het 3e leerjaar heb je externe stage. Dit betekent dat je buiten school bij een bedrijf of instelling stage loopt. Je wordt vanaf dan begeleid door een stagecoach. Je begint in het 3e jaar met 1 dag stage per week. In dat jaar heb je aantal korte oriënterende stages. Je doet hiermee ervaring op bij verschillende werkplekken. Vanaf het 4e leerjaar wordt het aantal stagedagen uitgebreid en loop je stage bij werkplekken die passen bij je praktijkprofiel. Afhankelijk van de gekozen route loop je dan 2, 3 of 4 dagen stage. 

De leerlingen die onverhoopt toch uitvallen in de externe stage bieden wij begeleide stage op school of op locatie met een beschermde werkplek met intensieve begeleiding. Via een maatwerktraject wordt de leerling voorbereid op een terugkeer in het externe stage proces.

Welke aanvullende branche-cursussen kun je bij ons doen?

Naast de branche erkende certificaten bieden wij ook de mogelijkheid om aanvullende korte cursussen te doen. 

Op dit moment bieden wij de volgende cursussen:
- vorkheftruck (inclusief reachtruck)
- melkdiploma
- VCA cursus (een verplicht certificaat bij veel bedrijven)

Omdat veel van onze leerlingen moeite hebben met het leren voor het auto-theorie examen, bieden wij sinds een aantal jaren, in samenwerking met een rijschoolinstructeur, theorielessen bij ons op school. Zo kunnen leerlingen zich op hun eigen niveau en in hun eigen tempo voorbereiden. Hiermee is de kans op slagen een stuk groter.

Van De Venen naar het MBO

Leerlingen kiezen vaak voor het VMBO om daarna verder te kunnen naar het MBO. Voor veel praktisch ingestelde leerlingen die later wel graag naar het MBO willen is het VMBO misschien minder geschikt. 

Voor deze leerlingen kan de MBO route van De Venen een betere route zijn. 

Deze route naar het MBO heeft veel voordelen:
* je maakt al je werk op school, daardoor veel minder huiswerk
* je hebt geen uitgebreid vakkenpakket met lastige theorievakken
* je hebt geen stress van toetsen en eindexamens
* je werkt bij ons vooral aan de basis met rekenen, Nederlands en Engels
* je hebt meer individuele begeleiding
* je volgt een praktijkgerichte opleiding
* je hebt veel meer praktijklessen. Je hebt dus goed kunnen ontdekken waar jouw talenten en interesses liggen
* je hebt bij ons al een aantal branche erkende certificaten behaald op MBO niveau 1
* je hebt veel meer stage. Met deze stage ervaring heb je een voorsprong op het MBO

Leerlingen die na het praktijkonderwijs door willen leren op het MBO starten in leerjaar 4 met de theorieroute. Met meer rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels worden leerlingen zo voorbereid op het MBO. 

Aan het einde van het 5e jaar wordt getoetst welke leerlingen in leerjaar 6 een symbiose traject kunnen starten. In dit traject volg je in het 6e jaar al Entree lessen op het MBO, maar krijg je nog wel begeleiding van je mentor bij ons op school. Bij een positief advies word je dan halverwege het 6e leerjaar definitief uitgeschreven naar het MBO.

Mocht het symbiose traject toch te lastig blijken of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de leerling gewoon weer instromen in praktijkroute en zo richting werk uitstromen.

Diploma praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs kent sinds 2020 een landelijk diploma. In tegenstelling tot het VMBO doen leerlingen in het praktijkonderwijs geen landelijk examen. Leerlingen verzamelen in hun schoolcarrière in hun eigen tempo bewijzen, beoordelingen, certificaten en diploma’s. Geen stress dus voor een examen.

Deze bewijzen verzamel je in een portfolio. Met dit portfolio kan de leerling laten zien; dit ben ik, dat kan ik en dit wil ik. Het portfolio speelt een belangrijke rol  bij de gesprekken met en vervolgopleiding of toekomstige werkgever. 

 

“De Venen is leuk, omdat je op je eigen niveau werkt, nieuwe vrienden maakt en lekker veel praktijkvakken hebt”

Ines Benjamins 1a

Diploma praktijkonderwijs

Sinds vorig jaar krijgen alle leerlingen in het praktijkonderwijs net als in het Voortgezet Onderwijs een landelijk diploma praktijkonderwijs. Dit is de erkenning die onze leerlingen verdienen voor hun prestatie.

De eerste diploma uitreiking was vanwege Corona een hele bijzondere. Leerlingen mochten niet op school komen, dus zijn wij met een grote rode bus naar de leerlingen thuis gegaan. Omrop Fryslân was erbij. 

diploma De Venen
 

Bekijk hier de reportage van Omrop Fryslân

Wist je dat...

  • Er bij ons meer dan 30 branche certificaten zijn te behalen?
  • Je bij ons je heftruckcertificaat kunt halen? Je moet wel even wachten tot je 16 jaar bent.
  • Onze leerlingen afgelopen december meer dan 50 kerstpakketten hebben gemaakt en wij daar heel erg trots op zijn!
  • Wij regelmatig meedoen aan sporttoernooien met andere praktijkscholen uit Friesland? En wij winnen natuurlijk graag!
  • Wij een gezonde school zijn en daarom gezonde broodjes en verse soep verkopen in de kantine?
  • Wij elk jaar met klas 1, 2 en 3 op schoolkamp gaan?
  • We elk jaar in december op de kerstmarkt in Beetsterzwaag staan met eigen gemaakte spullen?
  • Er dit schooljaar al 20 leerlingen de overstap naar het MBO hebben gemaakt?
  • Bij arbeidstraining kleding bedrukt kan worden? Dit doen we voor bijvoorbeeld sportverenigingen.
  • We een rookvrij schoolterrein hebben, die pasgeleden helemaal is opgeknapt!

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling
PRO Drachten


Op 1 augustus 2022 is het zover: de scholen voor praktijkonderwijs OSG Singelland De Venen en CSG Liudger De Ring gaan samen verder onder de naam PRO Drachten. Twee scholen, twee besturen, een heel breed aanbod, en vooral: één gezamenlijke missie om het beste onderwijs te geven.

Naar prodrachten.nl

Wist je dat…


wij goede doorstroom- mogelijkheden hebben naar het MBO
 

Rondleiding door onze mentoren

Mentoren van klas 1 Maaike Scholte en Sybren Vrijburg hebben afgelopen najaar een leuke video opgenomen waarin ze jou rondleiden door school. 

Klik hier om de video te bekijken

rondleiding mentoren DV
 

Gezonde schoolkantine

Onze (media-) wijze leefregels zijn bedoeld om plezierig met elkaar samen te leven, waarbij het respect voor mensen en hun eigendommen centraal staat.

 

Bekijk onze leefregels

 

Virtuele Rondleiding

 
Ga mee met Alana Postma uit klas 1a. Zij neemt je mee in een virtuele rondleiding door de school en vertelt van alles over de vakken, de docenten, de lokalen, de pauzes en ander leuke dingen om te weten.
 
Start de rondleiding!