Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Vertrouwenspersoon

Wie een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Er wordt niet zomaar met iemand anders over gesproken. Iedereen moet zich immers veilig voelen op school.

Op iedere locatie van Singelland zijn een of meer docenten aangewezen als speciale vertrouwenspersoon. De namen zijn te vinden in de schoolgids van de locatie.

 Nieuws

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen