Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Scholengroep Pompeblêd

Singelland maakt onderdeel uit van Pompeblêd. In deze coöperatie hebben een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs hun krachten gebundeld, om de positie en identiteit van Friese scholen te versterken. Ook willen de scholen van elkaar leren, door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. Daarnaast is er een gezamenlijke vacaturebank Mobiliteitscentrum Pompeblêd, waarin de scholen hun vacatures melden.

Leden Pompeblêd

De leden van het Pompeblêd zijn: 

  • Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk;  
  • OSG Sevenwolden in Heerenveen;  
  • OSG Singelland in Drachten; 
  • RSG Magister Alvinus in Sneek; 
  • SBO Heerenveen; 
  • Stellingwerf College in Oosterwolde.

Buitengewone leden zijn OS De Krijtenburg op Vlieland, SG ’t Schylger Jouw op Terschelling en SG Burgemeester Walda op Ameland.

 Nieuws

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen