Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Over medezeggenschap

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben het recht om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een medezeggenschapsraad, zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Omdat Singelland een grote scholengemeenschap is, heeft iedere locatie ook een eigen locatieraad. Ook zijn er leerlingenraden en ouderraden.

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR heeft een aantal wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. De MR bestaat uit docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle locaties. De MR controleert het beleid voor de totale scholengemeenschap. Denk aan de begroting, het formatieplan, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. De bestuurder legt alle belangrijke beslissingen voor aan de MR. De MR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door niet-leden bijgewoond worden. 


Meer weten over de MR? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de MR, via mr@singelland.nl. U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.  

Locatieraad (LR) 

Iedere locatie heeft een locatieraad. In de LR worden besluiten genomen over locatiespecifieke zaken. De LR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen van de locatie. Ook de LR-vergaderingen zijn openbaar.


Download hier het Reglement MR en locatieraden

Ouder- en leerlingenraden 

De ouder- en leerlingenraden komen op voor de belangen van leerlingen en ouders, en zorgen voor een grotere betrokkenheid. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen en feestavonden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of vragen over de kwaliteit van het onderwijs worden deze voorgelegd aan de ouder- en leerlingenraden.


 Nieuws

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen