Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Leerlingenzorg

Expertise Centrum Singelland

Soms hebben leerlingen extra zorg nodig. Ons eigen Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om die leerlingen te begeleiden. Het ECS bestaat 11 medewerkers: 6 orthopedagogen /(gz)psychologen, 2 schoolmaatschappelijk werkers en 2 medewerkers dyslexie-en testcentrum.


De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle locaties van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio. Daarnaast werken ze voor het samenwerkingsverband Noard-Fryslân in Leeuwarden en Fultura in Sneek.

Wanneer is extra zorg nodig?

Docenten, mentoren, maar ook ouders kunnen aangeven dat deskundige begeleiding gewenst is. Bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie, faalangst of weerbaarheid. Ouders kunnen via de mentor het ECS om hulp vragen. In zo´n geval wordt samen met ouders en school gekeken welke ondersteuning een leerling in en/of buiten de les hulp nodig heeft en/of hoe de docenten daar in de les extra aandacht voor kunnen hebben.

De hulp wordt onder meer gegeven door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers. Aan deze begeleiding zijn op de meeste locaties geen kosten verbonden. Als een leerling speciaal getest moet worden, wordt er wel een bijdrage van de ouders gevraagd.

Missie en visie

Onze missie is: passende expertise van en voor scholen.

Het ECS heeft de ambitie om op handelingsgerichte wijze de scholen te ondersteunen.  Hierbij richt het ECS  zich op de ondersteuningsbehoefte binnen de driehoek leerling, ouders en school. Belangrijk daarin vinden we de samenwerking met de externe partners.

 

Deze ambitie vertaalt zich in:

·         de keuze voor handelingsgericht werken

·         innovatie in het kader van passend onderwijs zowel in beleid als in de uitvoering

·         het sterker maken van de leerlingen/docenten/ouders

·         een goede samenwerking met interne en externe partners

·         professionalisering, waarbij expertise wordt gedeeld en overgedragen

Passend onderwijs

Singelland heeft gekozen voor het inrichten van een expertisecentrum om haar locaties te ondersteunen bij de nieuwe uitdagingen van passend onderwijs. Het uitgangspunt is om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een expertisemodel naar een professionaliseringsmodel. Het vakmanschap in de klas en op schoolniveau staat daarbij centraal. 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het hoofd van het ECS: 
mevrouw E. Kortenhorst, e.kortenhorst@singelland.nl 

 Nieuws

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen