Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Bestuur

Voorzitter College van Bestuur  

De leiding van onze scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 in Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.  

Locatiedirecties 

Iedere locatie van Singelland heeft ook een eigen locatiedirecteur:

- Van Haersmasingel: 

 mevrouw A. Kingma

- Drachtster Lyceum:

  mevrouw drs. G. van de Stouwe

- De Venen:

  de heer A. Zondag

- ISK:

  de heer R. Gerbenzon 

- Burgum:

  de heer A. Haandrikman

- Surhuisterveen: 

  de heer R. Buiter

Om een afspraak met een locatiedirecteur te maken, kunt u bellen naar de administratie van de desbetreffende locatie.

Raad van Toezicht 

Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag (de Raad van Toezicht) is in handen van een stichting. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.

  De Raad van Toezicht bestaat uit: 

  • de heer L. Maarleveld (voorzitter)
  • de heer J.J.F. Rijnhart
  • de heer J. van der Sluis
  • mevrouw I. Kalteren
  • de heer O. van der Galiën
  • de heer W. Knobbe 
  • mevrouw A. Schat-Zeckendorf   


Correspondentieadres:
Raad van Toezicht Singelland
Postbus 112
9200 AC Drachten

 Nieuws

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen