Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Welk onderwijs waar?

Schematisch ziet het onderwijs dat Singelland biedt er als volgt uit:

 Kijk in de schoolgidsen van de locaties  voor een uitgebreide uitleg van het onderwijsaanbod op elke locatie. Die vindt u onder alle locaties terug.

 

Passend onderwijs

Alle informatie over passend onderwijs en de wijze waarop het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Friesland dit georganiseerd en geregeld heeft, lees je hier.

 

 Nieuws

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen