Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Voor wie is het ECS?

Het Expertise Centrum Singelland is voor schoolleiders, zorgcoördinatoren, docenten, mentoren, maar ook ouders kunnen aangeven dat deskundige ondersteuning gewenst is. Ouders kunnen via de mentor het ECS om hulp vragen. In zo´n geval wordt samen met ouders en school gekeken welke ondersteuning een leerling in en/of buiten de les hulp nodig heeft en/of hoe de docenten daar in de les extra aandacht voor kunnen hebben.


De hulp wordt onder meer gegeven door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers. Aan deze begeleiding zijn op de meeste locaties geen kosten verbonden. Als een leerling speciaal getest moet worden, wordt er wel een bijdrage van de ouders gevraagd.
© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen