Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Missie en visie

Missie ECS
“ECS, passende expertise van en voor scholen”

Visie ECS
ECS heeft de ambitie om op handelingsgerichte wijze de scholen te ondersteunen.  Hierbij richt het ECS zich op de ondersteuningsbehoefte binnen de driehoek leerling, ouders en school. Belangrijk daarin vinden we de samenwerking met de externe partners.

Deze ambitie vertaalt zich in:
• de keuze voor handelingsgericht werken
• innovatie in het kader van passend onderwijs, zowel in beleid als in de uitvoering
• het sterker maken van de leerlingen/docenten/ouders
• een goede samenwerking met interne en externe partners
• professionalisering, waarbij expertise wordt gedeeld en overgedragen 


© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen