Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Het ECS-team

Het ECS bestaat uit 11 medewerkers: 6 orthopedagogen /(gz)psychologen, 2 schoolmaatschappelijk werkers en 3 medewerkers dyslexie-en testcentrum. Naast een professionele houding weten zij allen de brug te slaan tussen theoretische kennis en wat in de praktijk werkt. Zij zijn gericht op samenwerking en open en helder in communicatie.


© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen