Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Schoolondersteuning

Onze begeleiders werken vraaggestuurd in de scholen en maken deel uit van het schoolteam; als ware het een latrelatie. Zij participeren bij alle facetten van de zorg/ondersteuningsstructuur waar de school hen bij wenst. Er kan gekozen worden voor ondersteuning door orthopedagoog/gz psycholoog, ondersteuning door schoolmaatschappelijk werk en begeleiding door dyslexiespecialisten.

De begeleiders kennen de scholen van binnenuit, ontwikkelen met -en ondersteunen de school bij- hun  speerpunten van passend onderwijs. Voorbeelden: het opzetten en implementeren van handelingsgericht werken (handelingsgerichte groepsbesprekingen, het maken van OPP’s, instructievaardigheden, klassemanagement, het geven van feedback), anti-pestbeleid en ondersteuning bij de lopende zorgstructuur van de school. 


Lees meer hierover in onze brochure.


© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen