Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Expertise Centrum Singelland

Het ECS is opgericht om locaties van Singelland en andere aangesloten scholen in de regio te ondersteunen bij de veranderingen die passend onderwijs van de scholen vraagt. Het uitgangspunt is om scholen te begeleiden bij de ontwikkeling van een expertisemodel naar een professionaliseringsmodel. Het vakmanschap in de klas en op schoolniveau dient daarbij centraal te staan. De leerlingbegeleiding moet gedragen worden door de “werkvloer”, waarbij de “experts” dienstbaar moeten zijn aan het handelingsgericht werken, gericht op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leraar.


Meer weten?

Onder het menu Expertise Centrum (links) treft u diverse onderwerpen aan. Wanneer u na het lezen van deze informatie nog aanvullende informatie wenst, dan kunt u contact  opnemen met mevrouw drs. E. Kortenhorst, hoofd Expertisecentrum. E-mail: e.kortenhorst@singelland.nl, telefoon 06-302 88 166. 


 
© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen