Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
ANBI
Naam van de instelling:
Stichting OSG Singelland, scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Smallingerland en omgeving.

De doelstelling:
De stichting heeft ten doel: het bevorderen, in stand houden en verzorgen van voldoende openbaar voortgezet onderwijs in de regio die in elk geval gevormd wordt door de gemeenten Smallingerland, Tytjerksteradiel en Achtkarspelen, met inachtneming van artikel 42 van de Wet op het Voortgezet onderwijs.

Artikel 42 van bedoelde wet luidt als volgt: “Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

Openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing.

Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

Fiscaal nummer:
NL8064.58.410

Contactgegevens:

Singelland Van Haersmasingel (tevens hoofdvestiging/Centrale Diensten)

Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten
Postbus 112, 9200 AC Drachten
Tel. (0512) 58 23 45
Fax (0512) 58 23 49
E-mail VHS: info.vhs@singelland.nl
E-mail Singelland Centraal/voorzitter College van Bestuur: info@singelland.nl
Voorzitter College van Bestuur: de heer drs. P. Schram

Singelland Het Drachtster Lyceum
Torenstraat 28, 9201 JW Drachten
Postbus 37, 9200 AA Drachten
Tel. (0512) 57 10 20
E-mail: admin@drachtsterlyceum.nl
Rector: mevrouw drs. G. van de Stouwe

Singelland De Venen
De Ring 4, 9202 NW Drachten
Tel. (0512) 51 76 24
E-mail: info.devenen@singelland.nl
Locatiedirecteur: de heer A. Zondag

Singelland Surhuisterveen
Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen
Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen
Tel. (0512) 36 90 90
Fax (0512) 36 90 99
E-mail: info.surhuisterveen@singelland.nl
Locatiedirecteur: de heer R. Buiter

Singelland Burgum
Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum
Postbus 35, 9250 AA Burgum
Tel. (0511) 46 02 10
Fax (0511) 46 02 19
E-mail: info.burgum@singelland.nl
Locatiedirecteur: de heer A. Haandrikman

Internationale Schakel Klassen
(samenwerkingsverband OSG Singelland, CSG Liudger, Stellingwerf College):
De Stoeken 1, 9202 LS Drachten
Tel. (0512) 54 61 65
Fax (0512) 51 41 06
E-mail: info.isk@singelland.nl
plv. directeur ISK: de heer R. Gerbenzon

Raad van Toezicht:

de heer L. Maarleveld (voorzitter), de heer J. van der Sluis, mevrouw I. Kalteren mgm, de heer J.J.F. Reinhard, de heer O. van der Galiën, de heer W. Knobbe,  mevrouw A. Schat-Zeckendorf.  Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45.

Voorzitter College van Bestuur: de heer drs. P. Schram

Het strategisch beleidsplan en het jaarverslag kunt u op de pagina downloads bekijken.

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen