Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Ziekmelding
Als een leerling afwezig is/zal zijn door ziekte, bezoek aan dokter, tandarts, ziekenhuis en dergelijke dienen de ouders of verzorgers de school zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen via telefoonnummer (0512) 57 10 20. Voor afwezigheid anders dan om bovengenoemde reden dienen ouders/verzorgers vooraf tijdig schriftelijk toestemming te vragen aan de schoolleiding. Bij een langere periode van ziekte neemt de klassenmentor contact op. Met hem of haar kunnen afspraken worden gemaakt om leerachterstand te beperken.
 Nieuws


 Agenda

22 juli t/m 3 september 2017


© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen