Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Personele zaken 10-10-2011

- Aan het einde van het vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van Piet Oegema, sinds 1993 bibliothecaris en later mediathecaris van onze school. Kenmerkend voor Piet waren zijn zeer brede algemene kennis en belangstelling, een man met wie je overal over kon praten, iets wat vele personeelsleden en leerlingen dan ook vaak gedaan hebben. Daarnaast was Piet zeer geïnteresseerd in en betrokken bij het wel en wee van de leerlingen. Het kostte hem moeite om afscheid te nemen maar hij gaat nu toch echt genieten van zijn pensioen. Dat betekent overigens geen nieuw gezicht in de mediatheek want onze andere mediathecaris, Mark Spijkers, die de afgelopen jaren geleidelijk al werk van Piet had overgenomen, gaan nu full-time werken.- Het einde van het schooljaar betekent meestal ook dat om diverse redenen medewerkers vertrekken die kortere tijd aan de school verbonden zijn geweest; dit jaar betrof dit de LIO’s (Leraar In Opleiding) Jan Willem Greijdanus (wiskunde) en Sigo Hoekstra (geschiedenis), Roos Kotterer (eerst een jaar als LIO Nederlands, daarna een jaar als docent, zij gaat volledig aan de slag op onze locatie Burgum), Franziska Bohland (Duits, zij koos voor een volledige baan op de locatie Van Haersmasingel), Matthijs Droog (geschiedenis, vervanger tijdens het ziekteverlof van Marije Brouwer), Catharina Brandenburg (Duits) en Roel Wytze Teunissen (Fries)- Ondanks het feit dat het leerlingenaantal van de school ook dit jaar weer behoorlijk groeide was het aantal nieuwe collega’s dat in september aantrad te overzien: André Swier (Duits), Ans Wallinga (Fries) en Lidewei Houtman (Nederlands), en daarnaast Ismael Ismaïl (Engels, hij is al een bekend gezicht op school want vorig jaar gaf hij als vervanger al een aantal lessen), Kasha van der Poel (Engels), Lutske Folkerts en Fenna Vergeer (Frans) zijn onze gelederen komen versterken. Baukje Wijnstra (geschiedenis, aardrijkskunde), vorig jaar nog als LIO werkzaam, is nu in “reguliere” dienst.- Heugelijke gebeurtenissen: vlak voor de vakantie is Douwe Jan Krol (docent economie) vader geworden van een gezonde zoon: Maurits en zijn Jikke van der Wal (hoofd Interne zaken)  en Wendy Reinsma (administratie) in het huwelijk getreden. Froukje Timmermans, TOA (Technisch Onderwijs Assistent) Biologie is tijdens de vakantie bevallen van een gezonde dochter: Berber. Tijdens haar verlof (t/m november) wordt zij vervangen door Reintsje van der Schaaf.


- Lineda Grine (natuurkunde, wiskunde) is enige tijd met ziekteverlof geweest. Vanaf begin september heeft zij gefaseerd weer haar lessen hervat, die ze vanaf 31 oktober weer allemaal hoopt te kunnen geven. De eerste week na de herfstvakantie begeleidt ze nog twee leerlingen van het INESPO-team van vorig jaar die als prijs een reis naar Brazilië gewonnen hebben.  De vervanging van haar lessen is intern geregeld. - Céleste Koks (docente Biologie en Verzorging) functioneert met ingang van dit schooljaar als vertrouwenspersoon op het Drachtster Lyceum. Zij volgt daarin André van der Veen op.- Evert Kok (docent scheikunde, Informatica, ANW en NL&T) zal in verband met een ophanden zijnde operatie vanaf de herfstvakantie geruime tijd afwezig zijn. Het zal duidelijk zijn dat een zo veelzijdig docent niet gemakkelijk te vervangen is. We prijzen ons dan ook gelukkig dat we in de persoon van dhr. Frank Doodeman een vervanger gevonden hebben die de lessen Informatica, ANW en NL&T voor zijn rekening zal nemen. De lessen scheikunde (V6) zullen gegeven worden door Frouke de Haan.


- Erg verdrietig was het overlijden op 8 september jl. van Doetie van Smeden, de vrouw van onze conciërge Johannes van Smeden. Veel collega’s hebben de crematieplechtigheid bijgewoond. Johannes pakt inmiddels dapper de draad van het gewone leven geleidelijk weer op, hoe moeilijk dat ook is.

 


- Louis Slagmann (conciërge) had al geruime tijd problemen met zijn knie. Na lang wachten heeft hij op 27 september in het UMCGroningen een gecompliceerde ingreep ondergaan. Deze is goed verlopen maar het herstel zal geruime tijd vergen; zo mag hij de eerste zes weken zijn kniegewricht absoluut niet gebruiken. 
Terug
© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen